Infraestructures crítiques més segures

Un nou procés industrial que millora la capacitat de la fibra òptica
novembre 1, 2019
Un projecte per crear centres de suport a la indústria tèxtil del Marroc i Jordània
setembre 25, 2019
15/10/2019

Els grups de recerca CRAAX i SISCOM han finalitzat la seva participació en el projecte europeu CIPSEC (Enhancing Critical Infraestructure Protection with innovative SECurity framework). L’objectiu del projecte CIPSEC ha estat crear una solució innovadora per aportar seguretat en entorns d’infraestructures crítiques.Aquesta plataforma permet integrar fàcilment diferents productes de seguretat ja existents al mercat i adoptar, per tant, les solucions més innovadores disponibles al mercat relatives a detecció d’anomalies, anti-malware, denegació de servei, plataformes de seguretat de software, etc., que han estat adaptades i, en algun cas, millorades per ser integrades a la plataforma CIPSEC. La solució desenvolupada és capaç de recollir i processar inputs de les diferents fonts i monitorar la infraestructura crítica de manera holística.

Per completar l’ecosistema de seguretat, s’ofereixen solucions tècniques com a serveis addicionals: tests de control de vulnerabilitats des d’un punt de vista industrial, estudis dels efectes d’eventuals atacs en cascada, plans de contingència o anàlisis forenses, a més d’un pla formatiu amb expedició de certificacions.

S’han elaborat tres projectes pilot liderats per l’Hospital Clínic de Barcelona en el sector de la salut, el Consorzio per il Sistema Informativo en el sector del medi ambient i Deustche Bahn AG en el sector del transport. A partir dels requeriments identificats vàlids per a qualsevol infraestructura crítica, es van seleccionar els específics per a cada projecte pilot. La modularitat de la plataforma desenvolupada a CIPSEC ha permès implementar solucions personalitzades per a cadascun dels pilots i, alhora, ofereix una solució global adaptable a cada infraestructura crítica. A més, s’ha verificat que CIPSEC es comporta de manera satisfactòria davant un ampli ventall d’escenaris d’atac.

CIPSEC es pot desplegar completament de manera local (a les instal·lacions del client), però també és compatible amb implementacions híbrides, amb una part local i una altra al núvol, en què es poden seleccionar els productes i serveis que millor s’adaptin a cada cas.

En el projecte CIPSEC, dotat d’un pressupost de 5.613.788 €, han participat tretze socis procedents de diferents països europeus (Espanya, Itàlia, Alemanya, Grècia, el Regne Unit, Israel, Romania i Suïssa). El projecte, iniciat el maig de 2019, té una durada de tres anys i forma part del programa marc de recerca i innovació europeu Horitzó 2020.


Projectes Relacionats