CULTISENSOR: Maquinària agrícola sensoritzada per mapar les condicions físiques del terreny

GIRASOL II: Bessons digitals per a plantes fotovoltaiques
maig 2, 2024
TELEBREATH: Teixits intel·ligents per millorar el monitoratge de malalties respiratòries així com les malalties associades a aquestes en col·lectius vulnerables
abril 26, 2024

29/04/2024

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha participat en el projecte CULTISENSOR, l'objectiu principal del qual ha estat el disseny, la fabricació i la validació d'un prototip de subsolador per a la descompactació del sòl, completament sensoritzat, que permeti el mapatge i interpretació de les condicions físiques del mateix mentre es duen a terme les activitats de treball en el camp. 

El prototip desenvolupat compta amb una plataforma de captura de dades que centralitza la informació recollida en el camp i permet organitzar la traçabilitat de les operacions.


L'objectiu és digitalitzar un subsolador, una eina agrícola capaç de trencar i airejar el subsol sense voltejar la capa superior de la terra. El subsolador és especialment valuós per treballar les àrees on el sòl està més compactat, ja sigui pel pas constant de maquinària pesant o com a resultat de processos naturals. Aquesta digitalització permetrà el seu control electrònic i, alhora, mapar la resistència que ofereix el sòl, que s'espera que estigui relacionada amb la compactació d'aquest. La instal·lació d'un sensor de pressió permetrà recollir les variacions en la pressió de l'oli dels pistons hidràulics del subsolador. Aquestes variacions es monitoraran prenent registres geolocalitzats segon a segon, la qual cosa donarà, de manera indirecta, un mapa de la resistència a l'avanç del terreny.


Consorci, pressupost i finançament

El projecte està liderat pel Clúster FEMAC, amb la col·laboració del Clúster INNOVI, i en ell han participat les empreses del clúster FEMAC, WAATIC Company, SL, JYMPA FUTURAGRO, SL, AKIS INTERNATIONAL, SL, com a desenvolupadors de la solució tecnològica, i el celler EUDALD MASSANA, en qualitat d'usuari final.

El projecte, que es va iniciar el maig de 2023 i ha finalitzat l'abril de 2024, s'ha finançat amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme), dins de les Ajudes de Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. Ha comptat amb un pressupost de 19.361 euros.Projectes Relacionats