Desenvolupament d’un sistema de purificació sostenible del biogàs

S’han assajat els dispositius WAVY drifters per a millorar els sistemes actuals d’observació i monitoratge de l’oceà
desembre 31, 2019
Assistència tècnica sobre la rehabilitació als edificis 1, 2 i 4 de Can Bagaria
desembre 21, 2019

20/9/2019

El Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors (BIOGAP) ha iniciat la participació en el projecte LIFE BIOGASNET, que té com a objectiu desenvolupar un sistema de purificació sostenible del biogàs a les deixalleries i plantes de tractament de residus sòlids municipals.

El projecte pretén demostrar la viabilitat de tecnologies de baix cost i de baixa petjada de carboni per al condicionament de biogàs, per tal de promoure l’ús d’aquest combustible com a font d’energia sostenible. D’altra banda, també es pretén reduir la petjada de carboni en el cicle de l’energia i promoure la bioeconomia circular.Es construirà un prototip que combina un sistema de dessulfuració de biogàs amb un sistema de tractament d’efluents residuals que contenen amoníac. Ambdues tècniques estan basades en processos biològics desenvolupats pel Grup de Recerca BIOGAP, en col·laboració amb altres grups de recerca universitaris. D’aquesta manera, es compleix un doble objectiu mediambiental i amb el valor afegit de produir subproductes aptes per comercialitzar-los en la indústria de fertilitzants (sofre elemental i/o sulfat d’amoni). El prototip serà testat en dues instal·lacions productores de biogàs de diferents característiques per tal de comprovar-ne la versatilitat.

El projecte està coordinat pel Grup de Recerca BIOGAP (que pertany al centre TECNIO SSR-UPC). Hi participen, també, dues universitats (la Universidad de Cádiz Cadis i la Universitat Politècnica Nacional d’Atenes), dues empreses (Bioreciclaje de Cádiz, SA, i AERIS Tenologías Ambientales, SL) i Eurecat.

El projecte té una durada de tres anys i mig, i el pressupost total del projecte és de 2,1 milions d’euros, un 55 % dels quals ha estat finançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.


Projectes Relacionats