Detectors d’amoníac més fiables i resistents per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció en les granges

N2B2: Un sistema per optimitzar el sistemes de calefacció i refrigeració amb control predictiu
gener 22, 2024
BE-LIGHT: Noves eines de fotònica i intel·ligència artificial per al diagnòstic de malalties oculars, cardiovasculars i neurodegeneratives
desembre 4, 2023

16/01/2024

Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), en col·laboració amb el grup MINOS de la URV, participen en un projecte per a la producció fiable, d’alt rendiment i baix cost de sensors d’amoníac destinats a ramaderia.

L’objectiu del projecte és produir sensors d’amoníac fiables, resistents, de baix cost i fàcils d’utilitzar en entorns agrícoles, i operar-los amb controls no lineals que optimitzen les seves prestacions dinàmiques. Els controls seran desenvolupats per investigadors del Grup de Micro i Nano Tecnologies per Energia Solar (MNT-Solar) de la UPC. Els sensors estan basats en una tecnologia de capes nanoestructurades d’òxids metàl·lics dipositades sobre membranes MEMS desenvolupades per investigadors del grup MINOS de la URV. En el marc del projecte, es dissenyarà l'electrònica que generarà les modulacions de temperatura necessàries perquè aquests funcionin amb potencial superficial constant, i puguin tenir, per tant, una resposta dinàmica optimitzada. El model, patentat, permetrà millorar el temps de resposta del sensor, modular-ne la sensibilitat i obtenir l’adaptabilitat necessària per als forts canvis ambientals que es poden donar en zones agrícoles. 


 
 

Caixa amb l’electrònica (a la dreta) i la cavitat on reposen els sensors (a l'esquerra). D’una banda, en la part de la cavitat, el ventilador assegura el flux d’aire i, de l’altra, un filtre evita que entrin partícules no desitjades.


Aquest projecte continua i amplia el treball d'un projecte anterior que va dur a terme una prova pilot en una granja de garrins durant catorze dies. El projecte, a més d'augmentar la complexitat dels capçals dels sensors i desenvolupar una electrònica d'adquisició i control millorada, pretén portar a terme una campanya experimental en naus ramaderes, amb una durada major, en la qual es pugui avaluar la fiabilitat i el rendiment de la tecnologia.

Pressupost i finançament

En aquest projecte hi treballa, a més del grup MNT-Solar de la UPC, el grup de recerca MINOS de la Universitat Rovira i Virgili. Està dotat d’un pressupost de 49.999,5 €. Activitat finançada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (Generalitat de Catalunya). El període d’execució del projecte és: desembre de 2021 - juny de 2024.


 
 

Projectes Relacionats