DIGNITY, un projecte europeu per promoure un nou sistema digital accessible a tota la mobilitat urbana

Co-Aps: gestionar la densitat de passatgers al transport públic en temps de pandèmia
desembre 3, 2020
Implantada amb èxit en un pacient la primera biomembrana antitumoral al món
novembre 12, 2020

26/11/2020

El grup de recerca Laboratori d'Estudis Socials de l'Enginyeria Civil (LESEC) treballa en el projecte DIGNITY (DIGital traNsport In and for socieTY), el qual té l’objectiu de promoure un sistema digital d’accés inclusiu i accessible per a tota la mobilitat urbana.

DIGNITY vol fomentar un ecosistema de mobilitat digital, sostenible, integrat i fàcil d'utilitzar que millori l'accessibilitat i la inclusió social, juntament amb l'experiència de viatge i la vida diària de tots els ciutadans, en les que quedin reconegudes les capacitats de totes les persones, independentment de l’edat, la renda, l’estat social, la capacitat o la diversitat funcional.DIGNITY estudiarà els reptes que comporta la digitalització de la mobilitat dels usuaris potencialment vulnerables (gent gran, amb baixos ingressos, amb discapacitat i immigrants) perquè no quedin exclosos. S’analitzaran els factors que indueixen a la bretxa digital entre els grups vulnerables de la societat, i es dissenyaran estratègies i solucions per garantir el dret a la mobilitat digital sostenible i segura de tota la ciutadania a Europa.

En el projecte també s’analitzarà la transició digital en mobilitat des de la perspectiva de l'usuari, del proveïdor, dels operadors de mobilitat i de les administracions públiques. Aquests grups dissenyaran, provaran i validaran les propostes resultants, per tal de connectar les necessitats i els requisits dels usuaris amb la prestació de serveis de mobilitat i, al mateix temps, connectar aquests serveis amb el marc institucional, utilitzant metodologies de disseny inclusiu per co-crear solucions de mobilitat amb els usuaris i demostrar l'enfocament en quatre regions pilot a Europa (Barcelona, Flandes, Tilburg i Ancona). En aquest projecte col·laboren municipis, universitats i indústria (operadors de transport, proveïdors de mobilitat) de sis països europeus.

DIGNITY té una duració de tres anys (gener 2020 – desembre 2022) i ha estat dotat amb un finançament de més de 2 milions d’euros pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. Està format per catorze socis, entre universitats, centres de recerca, administració pública i empreses, les quals procedeixen de Catalunya, Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Regne Unit, totes elles vinculades al sector de la mobilitat.