Projecte DOSAVIÑA: Optimització de l’ús de producte filosanitari adequat a distribuir en vinyer espatllera

Desenvolupen una aplicació predictiva per a mecanitzar peces metàl·liques sense defectes
setembre 26, 2018
CAPTOR: Un projecte europeu liderat per la UPC que implica la ciutadania en el control de la qualitat de l’aire
juliol 23, 2018
24/07/2018

La Unitat de Mecanització Agrària de la UPC ha desenvolupat DOSAVIÑA, una aplicació mòbil destinada als productors vitícoles que calcula la quantitat òptima de producte fitosanitari i el volum adequat a distribuir en vinyes en espatllera.L'aplicació DOSAVIÑA, creada per la Unitat de Mecanització Agrària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ofereix també a l'agricultor una guia pràctica per a la selecció dels paràmetres de treball adequats (velocitat d'avanç, pressió, filtres…). Desenvolupada per als sistemes operatius IOS i ANDROID, l'app està disponible en cinc idiomes i dos sistemes d'unitats (Sistema Internacional i US-Imperial), facilitant d'aquesta manera la seva àmplia utilització a les més importants zones mundials de producció vitícola.

L'ús de DOSAVIÑA es basa en les característiques estructurals de la plantació i el tipus de màquina emprat i permet, com ha demostrat científicament el grup de recerca que l'ha desenvolupat, ajustar de forma adequada la quantitat de producte fitosanitari a la vegetació i, com a conseqüència, reduir el risc de contaminació associat, en compliment del que estableix la Directiva Europea d'Ús Sostenible de Fitosanitaris. L'eina està també disponible en format web a: https://dosavina.upc.edu i s'ha assajat a les següents zones: DO Penedès, DO Costers del Segre, DO La Mancha, DO Rioja, a la zona vitícola de Finger Lakes (a Nova York, Estats Units) i a Sardenya (Itàlia) i continua provant-se en d’altres.

La Unitat de Mecanització Agrària de la UPC està vinculat a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), situada al Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels. És un grup de transferència i recerca que té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àrea de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris. Ha realitzat diversos estudis centrats en l'eficiència d'equips d'aplicació, l'anàlisi de tècniques desenvolupades dins de l'agricultura de precisió o el disseny de nous sistemes per l'optimització dels tractaments. Aquestes investigacions estan fonamentalment centrats en la vinya, els fruiters i els cultius hortícoles. 


Projectes Relacionats