Metodologia per a mesurar radiacions ionitzants en personal sanitari

La transmissió de la tuberculosi a grans ciutats. El cas de Barcelona
març 1, 2016
Millora de l’experiència de l’app de Turisme de Barcelona
febrer 1, 2016

Març 2016

La Divisió de Dosimetria de les radiacions ionitzants del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha participat en un projecte per al desenvolupament de metodologies per a l’estimació de les dosis de radiació al cristal·lí de l’ull del personal sanitari. El projecte està adreçat a identificar el personal que podria desenvolupar cataractes (pèrdua de transparència del cristal·lí) a causa de l’exposició a radiacions ionitzants. En quiròfans aquestes estimacions són molt problemàtiques, ja que a les intervencions hi participen diverses persones i la dosi depèn de diferents paràmetres (distància al feix, qualitat del feix, temps d'exposició...). Per això s'han desenvolupat sistemes per a quantificar l’exposició mitjançant dosimetria termoluminescent i per a avaluar diverses metodologies de protecció del personal (davantals i ulleres plomats, protectors plomats de tiroides, pantalles protectores...).

S'han realitzat determinacions en centres sanitaris com l'Hospital Clínico San Carlos de Madrid, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona o la Clínica Universitaria de Navarra a Pamplona, que indiquen que si no s'utilitza cap medi de protecció, el 40% dels metges que practiquen aquestes intervencions poden rebre una dosi significativament propera als límits establerts en la legislació europea.


 

Projectes Relacionats