ECUVal: Un nou sistema que permetrà estalviar entre el 70% i el 100% de l’aigua i fins al 100% de sal en els processos de tintura tèxtil

My-Trac: una plataforma per optimitzar i promoure el transport públic
febrer 1, 2017
Nou sistema de control de vibració per la línia 9 del metro de Barcelona
gener 16, 2017
2017

S’han presentat els resultats finals d'ECUVal, un projecte europeu coordinat per Innotex Center/INTEXTER, que ha dissenyat i construït un innovador sistema ecològic que permet tractar les aigües residuals procedents de la tintura tèxtil amb molta coloració i elevada concentració de sals sense utilitzar reactius químics.El sistema ECUVal es basa en la degradació dels colorants reactius presents en els efluents de tintura i rentat tèxtil mitjançant un sistema electroquímic combinat amb radiació ultraviolada. El valor que aporta ECUVal consisteix en el fet que, per eliminar els colorants residuals, ja no serà necessària l’addició de reactius químics, ja que el nou sistema utilitza les mateixes sals presents en aquests efluents com a electròlits. A més, no es generen altres residus que requereixin tractaments addicionals. Al final del tractament ECUVal, s’obté una aigua incolora amb un determinat contingut de sals que es podrà reutilitzar en nous processos de tintura.

Amb aquest sistema s’ha aconseguit reduir entre un 70% i un 100% el consum d’aigua en els processos de tintura, i fins a un 100% de sal, la qual cosa comporta un estalvi econòmic substancial per a les empreses, alhora que millora els processos des del punt de vista mediambiental reduint la generació de CO2 i la petjada de carboni més del 50% respecte als processos convencionals.


Projectes Relacionats