Estudi de manipuladors telescòpics (telehandlers) per a AUSA

AMALEU: Una representació universal del llenguatge basada en aprenentatge automàtic
desembre 16, 2019
Intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic de malalties rares relacionades amb el col·lagen VI
desembre 15, 2019

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha col·laborat amb l’empresa AUSA per estudiar els seus manipuladors telescòpics (telehandlers).


 

El manipulador telescòpic és una màquina mòbil tot terreny que permet abordar amb fiabilitat tasques d’alt nivell en el sector de la construcció i el món agrícola, i està dissenyada per transportar i elevar càrregues de materials en zones elevades. Consisteix en un braç inclinable i telescòpic a l’extrem del qual (ploma) l’operador pot acoblar diferents accessoris com ara pales o forquilles de diferents tipus… La manipulació de càrregues es du a terme amb abast horitzontal i elevació vertical. Es tracta d’una màquina molt compacta (integra les funcions d’una pala carregadora de rodes i d’un carretó elevador) capaç de treballar en llocs molt reduïts i complicats, ja que és molt maniobrable i versàtil.

De manera específica, s’ha treballat en l’auditoria energètica del sistema d’accionament hidràulic dels mecanismes d’elevació i inclinació, en la determinació de l’esperança de vida dels components hidràulics (vida útil i vida residual dels components hidràulics sotmesos a fatiga), en la identificació i optimització de les seccions amb baix rendiment, incidint en la minimització del consum energètic no productiu i, per acabar, s’han definit les especificacions tècniques dels components hidràulics més significatius.

Com a base tecnològica i científica, LABSON, en col·laboració amb les entitats externes ROQCAR (Tona) i IBHER (Saragossa), ha posat en marxa una metodologia experimental en què aquests manipuladors i els seus components se sotmeten a nombroses sèries de proves mòbils sobre el terreny. Amb aquests assajos de camp es pretén reproduir les condicions reals d’ús o reproduir algun fenomen molt específic per estudiar-lo de manera aïllada i en detall. Al mateix temps, s’ha creat un sistema d’anàlisi i monitoratge que complementa la cadena completa de sensors que permet utilitzar i manipular grans quantitats de dades amb l’objectiu de prendre les millors decisions i entendre com millorar la qualitat del producte, reduir les incidències i avaries, reduir els costos i augmentar-ne la productivitat (temps de funcionament de la màquina).


Projectes Relacionats