Estudi de viabilitat per a l’emplaçament d’un nou casal de joves al districte de Nou Barris (Roquetes)

Un catalitzador capaç de transformar CO2 en etanol
desembre 31, 2019
Anàlisi del nivell de comprensió dels EPC, confiança percebuda i impacte sobre les preferències i valors residencials
desembre 31, 2019
2019

El Grup de Recerca Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB) ha dut a terme un estudi de viabilitat per a l’emplaçament d’un nou casal de joves ubicat al districte de Nou Barris de Barcelona, a iniciativa de l’Ajuntament de la ciutat. La parcel·la objecte d’estudi té una superfície de gairebé 21000 m2.


 

L’objectiu del projecte ha estat convertir el parc del Pla de Fornells en un espai de referència ciutadana, amb nous equipaments associats que permetin articular millor els salts topogràfics existents, seguint els criteris funcionals utilitzats en altres experiències similars al districte de Nou Barris. El projecte ha definit els aspectes d’ordenació, edificació, accessos, rasants, ocupació i alineacions per a l’emplaçament d’equipaments previstos a l’entorn de l’Amfiteatre del Parc del Pla de Fornells, tenint en compte el potencial de peces d’equipaments del barri com ara l’Ateneu Popular, l’Escola de Circ Rogelio Rivel, l’Escola Antaviana i l’Escola Bressol Pla de Fornells, i la seva relació amb les zones d’espai lliure al voltant de l’Amfiteatre. Les solucions proposades responen a criteris d’idoneïtat tècnica i ambiental, a la millora dels sistemes d’itineraris de vianants i mobilitat associada, a la bona articulació urbana dels teixits propers i a la correcta integració amb els sistemes de mobilitat metropolitans (L3 del metro, principalment).

En l’estudi s’han valorat dos escenaris d’ocupació (mínima i màxima), atenent a les possibilitats del Pla General Metropolità i a l’aprofitament de sòl de parcel·les pròximes.


Projectes Relacionats