ETEXHEALTH: Teixits intel·ligents per a aplicacions en l’àmbit de la salut

MASANOM: Sensors acústics mòbils per generar mapes de soroll automàtics de les ciutats
febrer 19, 2024
Guants sensors ISI UPC
Un dispositiu per monitorar el sistema cardiovascular dels animals de manera no invasiva
febrer 6, 2024

16/02/2024


El Grup d'Identificació per Radiofreqüència i Electrònica Flexible (RFLEX) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en ETEXHEALTH. El projecte se centra en la cerca de solucions basades en l'aplicació de sensors tèxtils electrònics (e-textile) per monitorar les variables biomètriques del cos humà i l'evolució de malalties d'una manera mínimament invasiva.

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar sensors tèxtils electrònics que operen en règims de baixa i alta freqüència, amb alta sensibilitat i eficiència, capaços de detectar variables biomecàniques i detectar i analitzar fluids corporals.

A baixa freqüència s'investigarà sobre els sensors tèxtils, tant resistius com capacitius, mentre que a alta freqüència s'estudiaran les antenes com a elements de sensat, així com la tecnologia RFID (Identificació per Ràdiofreqüència) en bandes de freqüència UHF (Ultra High Frequency), ISM (Industrial, Scientific and Medical).

Les principals aplicacions d'aquests dispositius se centraran en la detecció i el control de fluids corporals (orina -enuresi nocturna-, sang -glucosa-, suor -lactat) i la detecció de variables biomecàniques, capaces d'avaluar malalties musculars esquelètiques i respiratòries.

El projecte té en consideració des del desenvolupament del sensor, fins a la seva demostració pràctica, incloent-hi el disseny complet, la simulació electromagnètica, la fabricació i el procés de caracterització. Quant a les tecnologies de fabricació, es contemplen 3 tecnologies tèxtils principals: brodat, impressió inkjet i teixit fent servir materials com el cotó i el polièster. En el projecte ETEXHEALTH s'analitza també l'impacte dels mecanismes de degradació tèxtil (abrasió i rentat) en el comportament dels sensors, a fi de garantir la funcionalitat pràctica de les estructures proposades en una aplicació final.

Pressupost i finançament

El projecte té una durada de 3 anys (2022-2025) i compta amb un pressupost de 217.800 euros, de l'Agència Estatal de Recerca, en el marc del Programa Estatal de Generació del Coneixement del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2017-2020).Projectes Relacionats