Transformar el sistema energètic europeu per adaptar-lo a les energies renovables

Noves estratègies d’inactivació del virus SARS-CoV-2 mitjançant nanopartícules funcionalitzades i activació de nanofonts de calor
juny 28, 2020
Introdueixen xips en òvuls per mesurar les primeres fases de desenvolupament en embrions
juny 26, 2020
26/06/2020

En el marc del projecte FEVER, el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) desenvoluparà carregadors bidireccionals per a vehicles elèctrics i solucions per a la gestió òptima de les xarxes elèctriques i els mercats d’electricitat basats en fonts renovables, aprofitant el potencial de flexibilitat dels recursos de producció, demanda i emmagatzematge d’energia. Així, es contribueix a satisfer la demanda de serveis específics per a la xarxa elèctrica, fent-la segura, eficient i resistent.

La flexibilitat dels sistemes elèctrics és fonamental en el procés de transició energètica cap a models de generació d’energia més sostenibles. La Comissió Europea promou el desenvolupament de solucions que donin resposta als reptes de la gestió de les xarxes de distribució elèctrica del futur sistema energètic basat en fonts renovables. Una quota cada vegada més gran de generadors d’electricitat fluctuant, com els sistemes eòlic i solar, fa que sigui més difícil calcular les càrregues que s’estan alimentant. D’altra banda, la demanda creixent d’energia per l’increment d’ús dels vehicles elèctrics suposa una dificultat addicional. Per a un subministrament energètic segur i resistent, cal harmonitzar la producció i la demanda a partir de sistemes de generació distribuïda basats en la producció, l’emmagatzematge i el consum d’energia flexibles.

El projecte engloba tecnologies i tècniques a diversos nivells. Una font important de flexibilitat són els vehicles elèctrics. En aquesta àrea, CITCEA desenvoluparà carregadors bidireccionals V2G per donar a la xarxa capacitat per a aquest sector. Una altra font de flexibilitat són els recursos d’emmagatzematge, als quals es donaran funcionalitats avançades que permetran satisfer la demanda de flexibilitat i la de serveis específics per a la xarxa elèctrica. També s’aprofitarà el potencial de flexibilitat que comportarà l’electrificació en els sistemes de calefacció (bombes de calor o calefacció urbana) i de refrigeració (per exemple, la refrigeració industrial).


 

Per coordinar de forma òptima tot tipus de flexibilitats, es treballa en una solució integral d’agregació, gestió i comercialització amb tècniques d’intel·ligència artificial, capaç d’oferir aquests serveis en diferents mercats (local i majorista). FEVER també oferirà als operadors de sistemes de distribució (DSO) un conjunt d’aplicacions i eines d’observació i control per a la gestió òptima de la xarxa i que puguin fer front als reptes que plantegi el sistema. El DSO toolbox que es desenvoluparà engloba aquestes eines i permetrà desplegar opcions de control avançades per obtenir informació sobre l’estat actual de la xarxa, prevenir incidències o permetre l’autoresolució de problemes.

FEVER durà a terme activitats de demostració i assaig en múltiples entorns. Per a l’avaluació d’escalabilitat, el projecte inclou simulacions a gran escala de nous mecanismes de mercat diari i continu de serveis de flexibilitat, i simulacions d’acoblament del mercat majorista-minorista.

Amb un pressupost de gairebé 10 milions d’euros i en el marc del programa Horizon 2020, el projecte es desenvoluparà entre 2020 i 2023. Hi participen 17 socis de 8 països.


Projectes Relacionats