Finalitza ARIADNA: un projecte europeu per fomentar l’ús de la tecnologia de satèl·lit GALILEO aplicada a la mobilitat urbana

Un sistema pioner per facilitar reciclatge de roba
gener 14, 2022
GOPHYTOVID: Optimització de l’ús de fitosanitaris a partir de mapes de vigor de la vegetació
gener 11, 2022
13/01/2022

El projecte ARIADNA va finalitzar formalment amb l’esdeveniment que es va celebrar el passat 18 de novembre en el Tomorrow Mobility Congress, organitzat en el context de l’Smart City Expo World Congress.ARIADNA va néixer amb l’objectiu de donar suport a l'ús de GALILEO, el Sistema Europeu de Navegació Global per Satèl·lit (EGNSS), per a promocionar aplicacions i millorar serveis de mobilitat urbana i transport públic, així com garantir la precisió, la integritat i la continuïtat del senyal de geolocalització, especialment en contextos urbans densos.

En el marc del projecte s’han publicat diversos informes clau sobre les tecnologies de l'EGNSS i les seves aplicacions i beneficis, incloent el White Paper ‘EGNSS technology in Urban Mobility and Public Transport‘, una anàlisi en profunditat de com la incorporació de Galileu impacta positivament totes les aplicacions existents del GNSS en els serveis de mobilitat urbana i fins i tot permet noves.

ARIADNA també ha recopilat experiències concretes de diferents actors de mobilitat urbana, com ara el Transport Metropolità de Barcelona (TMB) sobre la integració de Galileo per millorar els seus serveis de mobilitat, en particular el transport públic, la mobilitat compartida i la mobilitat en demanda.

ARIADNA ha desenvolupat el Galileo Demo Kit (GDK), una solució completa de hardware i software que es pot utilitzar per mostrar en temps real la diferència en el rendiment de posicionament entre un receptor multiconstel·lació en comparació amb un receptor de només GPS. El GDK està disponible per a totes les parts interessades per avaluar l'augment del rendiment dels receptors habilitats per Galileu en les seves aplicacions concretes.

Durant els 2 anys de duració del projecte s’han realitzat diverses hackathons, un City Fòrum d'activitats, webinars, i materials formatius i de comunicació, entre altres accions.

El projecte ARIADNA ha tingut una durada de 2 anys (desembre 2019 – desembre 2021) i ha comptat amb finançament de l’Agència de la Unió Europea pel Programa Espacial (EUSPA). ARIADNA ha estat coordinat per l'empresa espanyola Factual Consulting, està format per un consorci de 5 socis de 3 països europeus, en el qual participen a més de CIT UPC, la Union Internationale des Transports Publics (UITP), Pildo Consulting i Auxilia.

Notícies relacionades:

ARIADNA a l’International Mobility Congress 2021 / Se celebra la ‘1st Hack ARIADNA 2020’ / ARIADNA Webinar: GALILEO for Green & Resilient Cities.

http://ariadna-project.eu/

http://ariadna-project.eu/ariadna-final-event-barcelona


Projectes Relacionats