Finalitza ELDE: Noves tecnologies per al tractament i la reutilització d’aigua residual industrial

NICVA: Un dispositiu no invasiu per valorar ràpidament l’estat cardiovascular
juny 10, 2021
Cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadors
maig 26, 2021
31/5/2021

El grup en Enginyeria del Medi Ambient (ENMA), integrat a Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER), ha coordinat ELDE, un projecte centrat en la depuració d’efluents industrials mitjançant tecnologies accionades amb electricitat: electro-oxidació (EO), electrocoagulació (EC), addició d’oxidant electrogenerats (EG) i electrodiàlisi (ED). Per desenvolupar el projecte, es van seleccionar tres sectors industrials considerats dels més contaminants: paperer, químic i adober. El factor més problemàtic de les seves aigües residuals és la seva elevada càrrega orgànica i la presència de compostos poc biodegradables.

En el cas dels efluents dels sectors químic i adober, es va construir un pilot flexible (20 L/h) basat en la combinació de les tècniques d’EO i EC. Aquesta combinació de tècniques va permetre reduir fins al 70% del contingut de matèria orgànica dels efluents, a més d’eliminar-ne totalment el color i la terbolesa. Aquestes tecnologies també poden aplicar-se a altres sectors industrials.D’una altra banda, es va construir un pilot d’EC per tractar 1m3/h, el qual es va instal·lar en una empresa paperera. El sistema està equipat amb una font d’alimentació eficient desenvolupada pel centre MCIA, i panells solars que permeten disminuir el consum energètic del tractament entre un 60 i un 100%, depenent de la conductivitat de l’efluent a tractar. Amb el tractament d’EC, es va aconseguir reduir la matèria orgànica en un 25%, obtenint-se un efluent tractat que pot ser reutilitzar en nous processos productius.

Finalment, també es va avaluar l’impacte mediambiental de l’aplicació de les tècniques d’electrodepuració seleccionades. En tots els casos, es va obtenir una reducció de la petjada de carboni superior al 80%, en comparació amb els tractaments actualment utilitzats.

El projecte ELDE (Electrodepuració d’Aigües Residuals Industrials: Viabilitat Tècnica, Ambiental i Econòmica) ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un pressupost d’1,7 milions d’euros. En el projecte també ha participat per part de la UPC el Motion Control and Industrial Applications (MCIA), així com l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Eurecat i les pimes Waterlogies, CIM Aigua i Lavola.


Projectes Relacionats