Un nou generador solar basat en el sistema de concentració Fresnel

BRIKEN: Un experiment per conèixer com es formen els elements pesats en l’univers
octubre 1, 2018
ATTE: Les TIC aplicades al transport especial
octubre 1, 2018
01/10/2018

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC UPC) ha participat en el SIROCCO, un projecte europeu centrat a crear un generador de calor solar basat en el sistema de concentració de Fresnel (una forma de concentració d’energia solar tèrmica).Mitjançant un camp solar de Fresnel i un emmagatzematge tèrmic de tipus termoclina, s’ha desenvolupat una solució de producció de calor industrial basada en energies renovables. L’avantatge d’aquesta solució rau en l’ús de tecnologies amb baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest projecte ha tingut com a objectiu implementar una solució de baix cost i de petita empremta de carboni basada en un camp solar innovador i un emmagatzematge tèrmic amb llits de pedra. El generador s’ha dissenyat amb criteris de simplicitat, eficiència tèrmica, resistència mecànica i integració de materials disponibles.

CTTC UPC ha treballat de forma més intensa en l’estudi, optimització i disseny del receptor, l’heliòstat i l’acumulador d’energia tèrmica, així com en l’anàlisi tèrmica i fluidodinàmica del sistema en condicions reals.

Aquest nou generador s’utilitzarà per assecar productes dins la indústria alimentària, de manera que es podran substituir els combustibles fòssils que es fan servir utilitzats actualment.

SIROCCO s’ha desenvolupat en el marc del projecte MAGHRENOV, en el qual participa el KIC Innoenergy, en col·laboració amb cinc socis internacionals més.


Projectes Relacionats