GESTHERB: Sistema de suport a la decisió per a la gestió de les males herbes

BINAFET: Agricultura integrada en edificis i estratègies de modelització per al reaprofitament de l’aire a les ciutats
octubre 24, 2023
ROB-IN
ROB-IN: Robots per a l’assistència contínua i personalitzada capaços d’explicar-se per si mateixos
octubre 16, 2023

18/10/2023

Un equip d’investigadors del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), vinculat al Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària (Agrotech UPC), i el grup de Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA) de l’Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), participen en el desenvolupament d’un sistema de monitoratge i suport a la presa de decisions per la gestió de les males herbes dels conreus.


Realitzar un bon control de les males herbes és essencial per obtenir el màxim rendiment dels cultius. El moment de màxima sensibilitat de l’herba és quan aquesta es troba en estat de plàntula, i convé que n’hi hagi el màxim possible. Per a això, cal fer un seguiment constant del camp després de la sembra però sovint no hi ha el temps suficient per fer-ho. Aplicar la mesura de control massa aviat (permetent l’aparició de noves herbes) o massa tard (quan algunes ja estan molt crescudes i poden sobreviure a la mesura), pot suposar un increment de les pèrdues de producció.

GESTERB té com a objectiu crear una eina informàtica que informi del moment en què apareixen les herbes i avisi del moment òptim per executar la mesura de control, per tal d’incrementar l’eficiència del desherbatge. En una primera fase, es desenvoluparà una aplicació per a mòbil i ordinador d’escriptori adreçada a importants males herbes dels cereals, com Lolium rigidum (margall) i Papaver rhoeas (rosella), i, en una segona fase, es validarà el seu funcionament i s’avaluarà la qualitat de l’aplicatiu en camps comercials. També s’incorporaran males herbes d’estiu com Echinochloa crus-galli i Digitaria sanguinalis, entre altres.

El projecte pretén oferir a l’agricultor una eina d’ajuda per a la presa de decisions en la gestió de les herbes del camp i millori l’eficiència. En concret, el projecte GESTERB proposa dissenyar una eina de control per al margall i la rosella. 

L’aplicació s’alimentarà de dades meteorològiques diàries de temperatura del sòl i precipitació, i farà ús d’algorismes ja desenvolupats i validats per predir l’aparició de les herbes. El propòsit final se centra a millorar l’eficàcia dels tractaments que ja es duen a terme, ja sigui amb herbicides o llaurant, i reduir els costos econòmics i mediambientals a través d’una millor gestió de l'aigua i dels fertilitzants i plaguicides.

El projecte es durà a terme en tres fases:

  • Fase 1. Desenvolupament de l’aplicació per a mòbil (Android i iOS) i ordinador de taula.
  • Fase 2. Validació de les prediccions generades a partir de l’aplicació en camps comercials d’agricultors.
  • Fase 3. Programa de difusió d’aquesta eina mitjançant jornades de transferència, xerrades formatives i xarxa Ruralcat, entre altres.

Pressupost i finançament

GESTHERB té una durada de tres anys (desembre de 2021 - juny de 2024) i està dotat d’un pressupost de 49.825 € a través de la subvenció del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya).


 
 

 
 Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022


Projectes Relacionats