HEALTHCONSENSUS, una eina per avaluar els programes de cures per a malalties cròniques

Investigació i desenvolupament de tamisos farmacèutics
març 19, 2015
Avaluació electromagnètica dels productes mecalux
març 19, 2015
2015

El Laboratori d'Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) ha dissenyat i desenvolupat en col•laboració amb l'empresa Onsanity l'aplicació Healthconsensus, Consens de la Salut per a l'Avaluació de Programes de Cura de Malalties Cròniques (HC-ACP). Healthconsensus és una aplicació online creada per promoure i facilitar la participació dels professionals de la salut en la definició d'un conjunt d'indicadors que permetin avaluar l'atenció sanitària dels pacients crònics i la gestió de les àrees de millora en aquest camp.El primer prototip de l'aplicació s'ha assajat amb èxit inicialment a Catalunya i posteriorment en el context de tot el sistema sanitari espanyol. Healtconsensus ha recollit les aportacions de més de 800 professionals de la salut de tot Espanya en els àmbits de la gestió, de la planificació de la salut i de l'avaluació de la qualitat, i ha facilitat l'intercanvi del coneixement acumulat i de l'experiència clínica entre tots els actors que estan involucrats en el procés. HC-ACP ha aconseguit alts nivells en la participació i en la satisfacció dels seus usuaris.


Projectes Relacionats