Una nova generació de bateries per anar cap a una mobilitat més verda

Materials compostos per reforçar el formigó dels dipòsits d’aigua
Materials compostos per reforçar el formigó dels dipòsits d’aigua
octubre 6, 2021
Bio-Tune: nous materials multifuncionals per a implants
Bio-Tune: nous materials multifuncionals per a implants
setembre 23, 2021
30/09/2021

El Centre de Recerca d’Electrònica de Potència UPC (PERC UPC) participa en el projecte internacional High-pErformance moduLar battery packs for sustaInable urban electrOmobility Services (HELIOS), per a desenvolupar un nou concepte de bateria intel·ligent, modular i adaptable per a vehicles elèctrics.

L’objectiu d’HELIOS és desenvolupar i integrar materials, dissenys, tecnologies i processos innovadors per crear un nou concepte de bateria intel·ligent, modular i adaptable per a un ampli ventall de vehicles elèctrics utilitzats per a serveis d’electromobilitat urbana, des de vehicles elèctrics de mida mitjana fins a busos elèctrics, amb una millora en rendiment, densitat energètica, seguretat, temps de vida i cost anivellat d’emmagatzematge (LCoS).

En aquest projecte també s’estudiaran nous avenços que integrin solucions de hardware i software per al control de sistemes elèctrics i tèrmics que aprofitin nous materials, dispositius d’electrònica de potència, sensors i TIC d’avantguarda, així com anàlisis de big data basats en el núvol, intel·ligència artificial i tecnologies IoT (Internet of Things).Tots aquests avenços combinats permetran incrementar la densitat d’energia i de potència, és a dir, la quantitat d’energia i de potència emmagatzemada per unitat de volum de la bateria, així com habilitar característiques clau com la càrrega ultra ràpida i millorar-ne la seguretat. Es podran crear també millors estratègies de control de flotes de vehicles elèctrics, procediments optimitzats de càrrega i descàrrega, i programes predictius de manteniment, la qual cosa permetrà estendre el temps de vida de les bateries.

També es podrà monitoritzar l’estat de càrrega, l’estat de salut i la petjada de carboni de cada pack de bateries durant tot el seu cicle de vida, la qual cosa permet una cadena de subministrament integrada per la fabricació, reutilització i reciclatge dels packs de bateries d’ions de liti. També des d’un enfocament d’economia circular, el projecte busca optimitzar el disseny dels packs de bateries amb un LCoS reduït, facilitant que aquestes siguin fàcilment reutilitzades en segones aplicacions abans de ser reciclades al final del seu cicle de vida.

Finalment es farà una avaluació de l’efectivitat d’HELIOS en diferents models urbans d’electromobilitat com els parcs automobilístics o les flotes de busos elèctrics, per tal de determinar l'abast final del projecte.

El projecte HELIOS està coordinat per l’Aarhus Universitet (Dinamarca) i hi participen 18 entitats col·laboradores de 8 països europeus. El projecte s’emmarca en el programa Horitzó 2020 - Reptes de la Societat - Consell Europeu d’Investigació. S’ha iniciat el març de 2018 i tindrà una durada de quatre anys i un pressupost total de gairebé 11,5M d’euros.


Projectes Relacionats