INSESS-COVID19: Intel·ligència artificial per detectar i atendre persones en situació de vulnerabilitat

CREEF: Aplicació de macrofibres sintètiques com a reforç del formigó per a elements de responsabilitat estructural en entorns marins
desembre 13, 2022
MERIT - EPSEM UPC Manresa
MERIT: Desenvolupament d’un nou ecosistema educatiu paneuropeu per a la formació d’especialistes digitals
novembre 30, 2022

01/12/2022


 
 

La transformació digital és la base de la construcció de la nova societat digital, en la qual un dels reptes més importants és posar la persona en el centre i evolucionar cap a una construcció social i digital on el benestar, els drets de les persones, l'ètica i la sostenibilitat en siguin pilars fonamentals.

Les conseqüències de la crisi provocada per la covid han estat devastadores des del punt de vista sanitari, però tot apunta que també ho seran des del punt de vista econòmic i del benestar social. Ara, a partir de l’ús de la ciència de dades, la gestió del coneixement i la intel·ligència artificial en pocs minuts, mitjançant dades generades i recollides al moment, es pot obtenir una fotografia de què els succeeix a les persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes anàlisis són crítiques per anticipar-se a situacions de crisi i emergència social.

En el marc del projecte INSESS-COVID19 (Identificació de Necessitats Socials Emergents com a conseqüència de la Covid-19 i efecte sobre els Serveis Socials del territori), en el qual ha participat el centre de recerca en Ciència de Dades Intel·ligents i Intel·ligència Artificial (IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), s’ha desenvolupat una eina tecnològica amb un metodologia mixta que, combinant tècniques de ciència de dades, gestió del coneixement i intel·ligència artificial, ha permès diagnosticar necessitats socials generades per la Covid-19 i aportar elements de suport en l’elaboració de polítiques públiques en matèria de serveis socials a Catalunya, per generar respostes ràpides i adequades a situacions inèdites fins al moment. 

El projecte ha permès conèixer les vulnerabilitats de la població catalana durant els primers mesos de pandèmia i aportar elements de decisió a les 105 Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya per fer-hi front. 

Aquest plantejament innovador està basat en mecanismes d’obtenció de dades ràpids, a partir de processos participatius que involucren tant experts en serveis socials com ciutadania. La tecnologia intel·ligent d’INSESS-COVID19 ha estat clau per a la presa de decisions i la planificació estratègica davant una situació disruptiva en la que no existien dades sistèmiques de suport. 

Una tecnologia amb múltiples aplicacions, al servei de l’administració

Més enllà de la pandèmia, aquesta tecnologia es pot aplicar en qualsevol altre àmbit amb un qüestionari dirigit a un col·lectiu. A més, és una eina de gran valor per a l'establiment de polítiques participatives i de gestió de situacions inesperades, ja que ofereix un canal àgil i segur per obtenir dades de diferents col·lectius de ciutadans en temps molt ajustats, tractant les dades amb tècniques avançades i incorporant un generador intel·ligent d'informes, gairebé finals, en poques hores.

El projecte INSESS-COVID19, que es va iniciar l’1 d’abril de 2020 i va finalitzar el 31 de gener de 2021, va comptar amb un pressupost total de 9.913 €. INSESS-COVID19 és fruit de la col·laboració entre l’IDEAI de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i la Fundació iSocial.


Projectes Relacionats