Simulació fluidodinàmica d’inodors sifònics

Millora del conreu de plantes comestibles regades amb aigua de mar
juny 15, 2016
Noves tecnologies per a combatre les infeccions multiresistents
abril 1, 2016

Abril 2016

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) ha col·laborat amb l'empresa Roca en la validació d'un model de simulació fluidodinàmica per a inodors. El projecte comptava amb un doble objectiu. El primer, demostrar que la simulació és un model vàlid amb resultats similars als obtinguts per experimentació. El segon, a partir d'un inodor existent en el mercat, analitzar i comparar diferents geometries de sifó alternatives, que optimitzin les prestacions per a un inodor estàndard, a través de paràmetres prèviament definits (comportament del flux bifàsic -aigua i aire-, variacions de depressió, cabal del jet, model de turbulència, durada del procés...). Aquest model de simulació numèric permet un important estalvi de costos en la fase de disseny del sifó.