La informació energètica en l’administració digital: disseny d’un model de Passaport de Renovació d’Edificis basat en BIM i Blockchain

IoT per millorar l’eficàcia de les bateries en els sistemes de detecció d’incendis
octubre 16, 2023
Gavius App
Gàvius: Un assistent virtual per tramitar ajuts socials a través d’una app
setembre 29, 2023

11/10/2023

Investigadors del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV), del grup de recerca Quality of Urban Life: Innovation, Sustainability and Social Engagement (QURBIS) de la UPC, han participat en el disseny d’un model teòric de Passaport de Renovació d'Edificis basat en BIM i Blockchain per a l’administració pública.


La Directiva de la Unió Europea 2018/844 sobre l’eficiència energètica dels edificis (Energy Performance Building Directive - EPBD) ha introduït els Passaports de Renovació d'Edificis (en anglès, Building Renovation Passports - BRP) com a instruments per impulsar la renovació energètica del parc immobiliari a llarg termini. L’EPBD descriu el BRP com un full de ruta de renovacions programades per etapes mitjançant el qual l’edifici pugui escalar classes energètiques, fins arribar a una qualificació A o B. A l’àmbit de l’estat espanyol, on més de la meitat del seu parc immobiliari va ser construït abans de 1980, encara no s’ha transposat totalment aquesta directiva i urgeix la inclusió de característiques d’eficiència energètica (EE) en els immobles existents i la normalització de la construcció sostenible. 

En aquest context, amb l’objectiu d’analitzar i avaluar les particularitats d’un BRP adaptat a les característiques i necessitats de la seva aplicació a Espanya, i en particular a Catalunya, s’ha dissenyat un model teòric de BRP basat en BIM i Blockchain

El document, portat a terme per investigadors del CPSV i el QURBIS de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), és fruit de la retroalimentació amb especialistes i agents experts en el sector de la construcció sostenible, i reuneix l'anàlisi de l'estat de l'art, la teoria dels vòrtexs d'informació i l'estudi dels instruments existents a Espanya i Catalunya sobre la informació i avaluació dels edificis.

Concretament, aquest treball ha assolit els següents objectius específics:

  • Realitzar una revisió crítica de la literatura especialitzada que posi en relació l’eficiència energètica i altres atributs de sostenibilitat amb instruments de gestió d'informació d’edificis, la metodologia BIM i el Blockchain.
  • Analitzar, des d’una perspectiva teòrica, les necessitats i oportunitats de l’administració pública en matèria d’informació energètica dels edificis emprant tecnologia BIM-Blockchain.
  • Examinar el model de gestió dels BRP en altres estats de la Unió Europea per tal d’identificar el seu disseny, els actors intervinents, el suport tecnològic, així com les normatives i aspectes econòmics de la seva operació.
  • Estudiar el marc normatiu i operacional del sector immobiliari espanyol i català, d’obra nova i existent, per tal d’identificar les principals limitacions i oportunitats de l’administració digital de la informació energètica.
  • Examinar, des d’una perspectiva tecnològica, els requeriments d’informació i interacció entre les tecnologies BIM i Blockchain, necessaris per crear un BRP. 
  • Validar les hipòtesis de composició d'un BRP basat en BIM i Blockchain (segons la informació captada en els objectius precedents) i determinar les necessitats i requisits tecnològics, jurídics i organitzatius de l'instrument digital.
  • Dissenyar un model teòric de l’esquema BRP-BIM-Blockchain que faciliti la gestió de la informació convencional i energètica dels edificis mitjançant una plataforma digital.

La principal aportació d’aquest projecte ha consistit a establir les bases preliminars, el model teòric i l’estructura de dades per a la creació d’un Llibre de l’Edifici Electrònic (LdE-e), com a eina digital i en el núvol que permeti reunir la informació relacionada amb el cicle de vida integral de l’edifici: el disseny, la construcció, l’operació i la seva avaluació (habitabilitat, seguretat, salubritat, accessibilitat, eficiència energètica). 

L’eina proposada es planteja com un repositori electrònic únic -entès com a “biografia” de l’edifici-, amb un conjunt de camps d’informació necessària, en part, per a les diferents avaluacions que es fan als edificis residencials al llarg de la seva vida, com la Cèdula d’Habitabilitat (CdH), la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (EPC), així com inspeccions in situ que alimentarien nous camps (per exemple, millores necessàries). Això permetria tenir una “fotografia” fidedigna de l’estat dels edificis en tot moment.La consecució d’aquest LdE-e milloraria, entre d’altres aspectes, la gestió i avaluació dels edificis, la planificació de millores i la valoració de les necessitats econòmiques per finançar-les. La proposta suposa un gran avanç en la construcció de l'estructura, gestió, governança i implementació tecnològica del LdE-e.

Pressupost i finançament

El treball de recerca que s’ha dut a terme per elaborar aquesta proposta ha estat subvencionat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) dins del marc de la convocatòria de subvencions per a treballs de recerca sobre l’Administració pública; resolució PDA/345/2021. L’execució del projecte ha tingut lloc d’octubre de 2021 a novembre de 2022.


 
 

Projectes Relacionats