Nou sistema de control de vibració per la línia 9 del metro de Barcelona

ECUVal: Un nou sistema que permetrà estalviar entre el 70% i el 100% de l’aigua i fins al 100% de sal en els processos de tintura tèxtil
gener 17, 2017
Actualizació de l’EHIMI, una eina de vigilància de radars
gener 16, 2017
2017

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC) ha desenvolupat un sistema de control de la vibració que genera el pas de ferrocarril, basat en l’aplicació d’absorbidors dinàmics de vibració en el túnel de la L9 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Els absorbidors dinàmics de vibració (DVA, per les sigles en anglès) són elements que consumeixen energia vibratòria en el sistema al qual s’acoblen.Són elements passius, que no necessiten manteniment ni tenen requeriments energètics, que s’optimitzen per a un rang de freqüències determinat i que tenen com a principal avantatge el seu cost i la facilitat d’instal·lació sobre qualsevol altra estratègia de control de vibracions d’una via existent. Tot i que el principi d’actuació dels DVA és conegut, la seva aplicació en un túnel ferroviari ha estat completament pionera, ja que ha exigit el desenvolupament d’eines específiques de modelització innovadores perquè siguin aplicables a aquest entorn. Aquest nou sistema permetrà reduir les vibracions del ferrocarril en uns 6-8 dB, segons les condicions de cada cas.

Està prevista la implantació del sistema a la L9 del metro de Barcelona a finals de 2018.


Projectes Relacionats