LoRaMesher: Serveis IoT avançats per a xarxes LoRa en malla

SCAPE
SCAPE: Cap a l’estandardització, la reducció de costos i unes millors prestacions dels sistemes de conversió de potència per a vehicles elèctrics
febrer 16, 2023
FEVER: Un projecte per transformar el sistema energètic europeu i adaptar-lo a les energies renovables
febrer 13, 2023

14/02/2023

Es tracta de la primera llibreria de codi obert (open source) que permet l'enrutament de dades multi-hop i peer-to-peer en una xarxa en malla de comunicació LoRa

El grup de recerca Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts (CNDS) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) treballa a LoRaMesher, un projecte l’objectiu principal del qual és implementar un protocol d'enrutament de dades que permeti la interconnexió d'aplicacions IoT sobre la tecnologia de comunicació sense fils LoRa. Els dispositius IoT connectats per LoRa construeixen una xarxa en malla (Mesh), de manera que es poden comunicar entre si a través dels propis nodes de la xarxa, tal com passa a Internet.

En conseqüència, amb la llibreria LoRaMesher aquests dispositius es poden comunicar entre si de manera bidireccional, la qual cosa permet oferir serveis a aplicacions en la xarxa IoT, com per exemple rebre actualitzacions o executar accions.

LoRaMesher obre la possibilitat al fet que aplicacions allotjades en Internet puguin comunicar-se amb dispositius IoT, i ampliar així la funcionalitat de la capa IoT més enllà de ser únicament emissor de les dades que recullen els seus sensors.

A LoRaMesher, col·laboren HackingEcology S.L. (Espanya), en el marc del projecte europeu LoRaTRUST per a l'obtenció de dades IoT fiables, i Puretek Innovations LTD (el Regne Unit). LoRaMesher proporciona a totes dues empreses la capa de comunicació entre els dispositius IoT.

LoRaMesher s'ha desenvolupat a la UPC durant el 2022 i actualment està operatiu en dispositius reals.

Impacte i resultats

LoRaMesher és una llibreria que facilita la implementació de comunicacions entre dispositius IoT amb un protocol d'enrutament flexible i escalable. A més, és senzill d'integrar en aplicacions IoT. És una llibreria essencial per als desenvolupadors de solucions LoRa avançades.

El codi desenvolupat està disponible en un repositori obert de GitHub en aquest enllaç

Així mateix, s'ha desenvolupat una aplicació de demostració anomenada LoRaChat, també disponible aquí.

El projecte ha obtingut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya a través de l'Agència Estatal de Recerca (projecte PID2019-106774RB-C21, projecte PCI2019-111851-2 (LeadingEdge CHIST-ERA), i el projecte PCI2019-111850-2 (DiPET CHIST-ERA)).

 

 


Projectes Relacionats