MARLIT: Millorar la protecció, el seguiment i la prevenció enfront de riscos de tempestes oceàniques amb un alt impacte a la costa

POLY2 - Bio2Coat
Bio2Coat: Un recobriment comestible funcional contra la deterioració del raïm
desembre 21, 2022
SLAGREEF - SARTI UPC
SLAGREEF: Solucions per a la fabricació 3D de biòtops marins mitjançant el reciclatge d’escòries de l’acer
desembre 20, 2022

21/12/2021

La franja costanera sol estar altament poblada, per la qual cosa actualment moltes zones urbanes estan exposades als riscos associats a episodis marítims extrems. Aquest és el cas de la costa basca franc-espanyola i la costa catalana, que de manera cada vegada més habitual es veuen sotmeses a grans temporals. A més, aquesta exposició i els seus riscos associats tendeixen a ser majors sota els efectes de l'escalfament global, degut principalment a l'augment del nivell mitjà de la mar i als fenòmens meteorològics extrems. En conseqüència, la gestió del risc costaner és avui dia un gran repte per a les costes i està associat a importants reptes econòmics i de seguretat.

Millorar el coneixement i desenvolupar eines per comprendre els impactes de les tempestes actuals i futures en la costa (destrosses, inundacions, seguretat dels ciutadans) amb la finalitat de donar suport en la gestió del risc costaner per part de les administracions públiques. Aquest és l'objectiu del projecte MARLIT (per les sigles de Medios de evaluación y Atenuación de los Riesgos costeros Locales debidos a Impactos de los Temporales), en el qual participa el Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

Resultats i impacte

En el marc del projecte s'han desenvolupat nous sistemes de vigilància, com observacions topogràfiques autònomes i noves eines videomètriques. També s'ha dut a terme una modelització d'última generació de la propagació de l'onatge per poder controlar l'impacte de les tempestes amb l'objectiu de mitigar els seus efectes en el litoral.

MARLIT permetrà capitalitzar els esdeveniments històrics de tempestes i, d'aquesta manera, donar suport a les accions de protecció, seguiment i prevenció que es derivin de les polítiques públiques, i avaluar l'evolució futura dels riscos costaners locals a conseqüència del canvi climàtic.

Coordinat pel centre tecnològic AZTI, del País Basc, el projecte pretén millorar els mecanismes de predicció de risc de temporals en la costa franc-espanyola i la costa catalana. El caràcter transfronterer del projecte aportarà un valor afegit determinant per a la consecució dels seus objectius, ja que permet reunir territoris amb problemes similars, situats alguns d'ells en el mateix espai costaner, i experts amb coneixements complementaris.

El projecte ha rebut el premi Atlantic Project de la Comissió Europea, en la categoria 'Oceans Healthy and Resilient Coast', durant la 9a Conferència Anual de Stakeholders, celebrada al desembre de 2022 a Cadis.

Pressupost i finançament

MARLIT ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), amb un pressupost total de 796.210,23 €. A més, compta amb la participació de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Govern basc, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), SUEZ EAU FRANCE Rivages Pro Tech, la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) i la Communauté d’Agglomération Pays Basque (APB). El període d'execució del projecte va començar el gener de 2020 i va finalitzar el maig de 2022.
Projectes Relacionats