Materials compostos per reforçar el formigó dels dipòsits d’aigua

Nou lligant bituminós per a carreteres a partir dels residus dels tancs dels petroliers
gener 7, 2022
Polvorització intel·ligent de fitosanitaris per a vinyes i oliveres
gener 7, 2022

El Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) de la UPC ha participat en el projecte internacional Composito, liderat per l'empresa Azvi, SA, amb l'objectiu de desenvolupar un nou sistema estructural híbrid de polímers reforçats amb fibres (FRP) i formigó per al vostre aplicació en obres de tractament d’aigua (depuració, potabilització i emmagatzematge).Actualment l'ús d'estructures de formigó armat a les plantes de tractament d'aigua és generalitzat. Tot i això, s'ha observat que materials avançats com els FRP incorporats de forma complementària al formigó en massa augmenten la durabilitat d'aquest material davant dels compostos agressius de l'aigua residual o clorada, milloren la seva impermeabilitat i redueixen la possibilitat de fissuració. Els resultats obtinguts permeten, a més, la substitució completa de l'armadura d'acer.

En el marc del projecte Composito, s'ha analitzat la durabilitat dels FPR davant dels agents agressius de l'aigua i s'ha desenvolupat un sistema de connexió nou entre làmines en omega de FRP i el nucli de formigó en massa. Aquest sistema s'ha basat en l'ús de malles flexibles com a connector dúctil, permetent l'aprofitament de la rigidesa i la resistència del FRP. El concepte resultant ha donat lloc a una patent.

A més, s'ha caracteritzat el material híbrid de FRP i formigó a flexió i s'ha implementat un model d'elements finits per calcular la resposta mecànica. Aquests avenços han obert la porta a altres usos, com ara la seva aplicació en forjats lleugers d'edificació, de manera que s'amplia exponencialment el valor comercial de la solució tecnològica.

Així mateix, s'han implementat taules de disseny de dipòsits tipus, tant de planta circular com rectangular, i se n'ha detallat el procediment de producció i manteniment. En el marc del projecte s'ha desenvolupat també un demostrador a escala reduïda, l'estanquitat i el comportament estructural del qual van ser avaluats amb resultats satisfactoris.

El projecte Composito ha comptat amb un pressupost de 510.000 €, rebuts a través del programa Innoglobal del CDTI, i ha tingut una durada de 30 mesos (d'octubre del 2017 a març del 2020). Al consorci hi han participat quatre socis i centres de recerca més d'Espanya i Mèxic.


Projectes Relacionats