Millora de l’eficiència dels tractaments fitosanitaris en cultiu de tomaquera exterior al Baix Llobregat

Matrius polimèriques degradables amb propietats bactericides, antioxidants i anticancerígenes
desembre 31, 2019
Un catalitzador capaç de transformar CO2 en etanol
desembre 31, 2019
2019

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA UPC) ha demostrat l’eficiència d’una nova tècnica d’aplicació de productes fitosanitaris alternativa a les tradicionals, en cultius de tomaquera exterior en l’àrea de producció hortícola del Baix Llobregat.

Actualment, els agricultors d’aquesta zona realitzen majoritàriament els tractaments de productes fitosanitaris de manera manual mitjançant motxilla i pistola, i en alguns casos mitjançant un canó hidropneumàtic. Està demostrat, però, que aquestes tècniques tradicionals d’aplicació no són les més adients per aconseguir un recobriment òptim dels productes fitosanitaris en el cultiu, i poden ser origen de fonts de contaminació al medi. Aquest aspecte és especialment rellevant sobretot en zones envoltades d’àrees sensibles (zones habitades, d’esbarjo, cursos d’aigua, d’especial protecció de les aus, etc.), com és el cas del Baix Llobregat. A més, els sistemes manuals de motxilla i pistola són molt difícils de regular, i és complicat per part de l’agricultor ajustar les condicions de treball per assolir uns volums d’aplicació per hectàrea adaptats al cultiu al llarg de la temporada. Pel que fa al recobriment del producte, depenen en tot moment del moviment del braç de l’aplicador, de manera que s’acostuma a detectar zones del cultiu on s’aplica una quantitat de brou molt superior al necessari i, en contrapartida, altres parts del cultiu amb una cobertura molt deficitària.


 

Com a alternativa s’ha provat aplicar els tractaments fitosanitaris a partir de carretons de polvorització disponibles comercialment i equipats amb barres verticals dotades amb broquets de ventall. Així s’assoleix una qualitat més bona del tractament fitosanitari pel que fa al recobriment del cultiu, i es minimitza el volum per hectàrea que s’hi ha d’aplicar (fins a un 20 %). En conseqüència, es minimitzen els riscos per a l’aplicador i les pèrdues de producte cap al medi, alhora que es manté l’eficàcia biològica dels tractaments. El projecte s’ha centrat en els tractaments per al control del míldiu i de l’alternària, malalties amb una gran incidència a la zona.

El projecte ha estat finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.


Projectes Relacionats