Millora del rendiment de campanes de cuina

Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals
desembre 1, 2014
Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció
gener 1, 2014
2014

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF UPC) ha desenvolupat un projecte amb l’empresa Pando per millorar l’acústica i fluidodinàmica de les campanes extractores que fabriquen. A partir de les campanes que comercialitzen, s’ha realitzat un estudi fluidodinàmic i acústic de totes elles per a conèixer les seves qualitats i limitacions, mitjançant mesures experimentals i simulació numèrica. Amb les dades obtingudes s’ha optimitzat el model permetent: augmentar l’àrea d’extracció de fums, optimitzar del camí que realitza l'aire des de l'exterior fins l’entrada del ventilador (augmentant el cabal aspirat), i millorar l’aïllament del sistema. Aquestes millores han permès a l’empresa aconseguir reduir les pèrdues de càrrega en un 40% i rebaixar el soroll de l’ordre de 2dB.


 

Projectes Relacionats