Minimitzar l’impacte ambiental de la construcció amb parets de tiges de blat de moro i gira-sol

El CD6 de la UPC participa en la construcció del telescopi més gran del món
maig 26, 2022
Tècniques de localització col·laboratives: integració en els sistemes d’optimització de xarxa i aplicació en entorns IoT
maig 4, 2022
25/05/2022

Investigadores del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (GICITED) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participen en el projecte Estructuració d'un sector transfronterer de valorització de tiges de blat de moro i gira-sol per a la construcció (SAVASCO), que té l'objectiu de desenvolupar nous materials amb base biològica per minimitzar l’impacte ambiental del sector de la construcció. En aquest marc, s'ha desenvolupat a l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) un prototip d'edificació sostenible a base de tiges de blat de moro i gira-sol.

És possible construir amb bioproductes i avançar cap a l’economia circular en aquest sector?

El sector de la construcció és actualment una de les indústries més contaminants. De fet, el 30% dels residus que es generen a la Unió Europea provenen de la construcció, en bona part per les característiques dels materials que s’utilitzen. Els materials aïllants, per exemple, es fabriquen principalment a partir de matèries primeres d’origen mineral o petrolífer, amb un important impacte mediambiental per a la seva extracció i processament, sobretot pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i al consum d’energia.

En aquest context, certs residus agrícoles, com les tiges de blat de moro i gira-sol, presenten unes característiques físiques que poden conferir als materials de construcció un rendiment molt convenient pel que fa a l'aïllament tèrmic i la regulació hidromètrica, a més de ser sostenibles. Es tracta de matèries primeres de base biològica amb molts avantatges mediambientals: són renovables, locals i constitueixen embornals de carboni.

Quins són els objectius de SAVASCO?

  1. Establir un full de ruta per al desenvolupament sostenible del sector, avançant en el desenvolupament d’aquest tipus de material amb base biològica per minimitzar l’impacte ambiental del sector de la construcció.
  2. Crear una xarxa de col·laboració -entre agricultors, professionals de la construcció, laboratoris i institucions- per tal d’aconseguir estructurar el sector entorn a la innovació en l'aplicació d'aquests subproductes.

Saltar del laboratori a la realitat amb dos prototips viusEl prototip del projecte SAVASCO és una edificació de 5x5 metres, construïda a partir de tiges de blat de moro i gira-sol, combinades amb altres materials, principalment biopolímers o terra. L'edificació consta d’una estructura lleugera de fusta sobre la qual s’han provat fórmules constructives diferents, amb l’objectiu de demostrar i maximitzar la versatilitat de diferents combinacions de materials.

Un segon prototip construït en instal·lacions de la Universitat de Toulouse a Tarbes, França, en una zona climàtica diferent, permetrà comparar el comportament higrotèrmic i l'eficiència energètica de les dues construccions. La monitorització dels materials, que es farà al llarg de quatre anys, permetrà avaluar el rendiment ambiental, econòmic i social dels productes desenvolupats.

D'altra banda, la construcció es considera una eina de recerca viva, que evolucionarà amb el temps albergant noves proves de materials, tan sols substituint els tancaments de recerques anteriors i sense necessitat de desmuntar l'estructura.

Col·laboració transfronterera

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Es tracta d’un projecte transfronterer liderat per la Université Tolouse III Paul Sabatier (Tolouse, França), en què participa la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut National Polytechnique de Toulouse, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Coopérative d'artisans éco-constructeurs Terre de Bois, la cooperativa d’Arquitectura Arqbag i la cooperativa de treball associat COECO, a més d'altres socis de la indústria de la construcció.


Projectes Relacionats