MOBY – La e-micromobilitat i la seguretat a les ciutats europees

Introdueixen xips en òvuls per mesurar les primeres fases de desenvolupament en embrions
juny 26, 2020
Un nou sistema d’automatització dels vehicles portuaris
juny 26, 2020
26/06/2020

MOBY és un projecte que té l'objectiu de millorar la integració de vehicles de e-micromobilitat a les ciutats europees.

MOBY pretén augmentar la usabilitat d’aquestes noves tecnologies (patinets, monopatins, monocicles, entre d'altres), fomentar la seva integració amb altres modalitats de transport, i aprofitar el seu potencial millorant la seguretat dels usuaris i de la via pública.El projecte MOBY té una durada de 1 any (2020). En la primera fase, s’han identificat i analitzat els principals incentius i barreres per a la implementació dels vehicles de e-micromobilitat de manera segura per als usuaris i sostenible a les ciutats. S’han dut a terme diversos estudis sobre la integració de la mobilitat elèctrica en diferents plans de mobilitat urbana i s’han proposat casos d'ús per a millorar aspectes de seguretat de la e-micromobilitat a les ciutats.

En aquest punt, el grup de recerca Wireless Networks Group (WNG) ha participat el desenvolupament d’una guia d’implementació a través d’una eina d’informació genèrica per a la integració amb èxit de solucions de vehicles de micromobilitat als sistemes de mobilitat existents de dos ciutats pilot: Munic i Tel Aviv. Aquesta eina ha donat suport als grups d'interès públics i als proveïdors de vehicles de micromobilitat per maximitzar els possibles impactes positius dels nous serveis de vehicles de micromobilitat, i ha contribuït a fer els espais urbans habitables i a una mobilitat urbana neta, segura, ràpida i accessible. Es tracta d’una eina oberta altament personalitzable per tal que pugui ser aplicada totes les ciutats europees.

El projecte MOBY està finançat amb 499.647 euros per l’EIT Urban Mobility en el seu Pla de negocis (BP) 2020, i compta amb la participació de CARNET, iniciativa coordinada per CIT UPC. Hi participen també SEAT, UnternehmerTUM GmbH i 5 socis més.