Un convertidor més versàtil per a xarxes intel·ligents

ANYWHERE: Una resposta a episodis meteorològics i climàtics extrems
novembre 12, 2018
Nou sistema de rotació omnidireccional
novembre 8, 2018
09/11/2018

CITCEA UPC ha desenvolupat un mòdul de potència de 25KVA per a convertidors amb tecnologia de carbur de silici que permet gestionar energia de forma bidireccional amb freqüències de commutació de fins a 30KHz (actualment els equips arriben als 15/20Khz)Aquesta elevada freqüència permet introduir noves funcionalitats i aplicacions al convertidor que el fan més versàtil, així com reduir la mida de l'equip. La unitat de control de potència és escalable i modular (per aprofitament de l'espai), i permet, per tant, diverses configuracions per a diferents tipologies d’equips convertidors. La major freqüència dóna també millor temps de resposta, raó per la qual es requereix un sistema de control més complexe com el mòdul que es presenta.

La tecnologia de carbur de silici (SIC) permet arribar a doblar la velocitat de resposta del control del dispositiu i la modularitat/escalabilitat fa possible la seva instal·lació a totes les configuracions de convertidor.

El paper dels convertidors a les xarxes intel·ligents

L’aparició de les energies renovables i el desenvolupament de les TIC fan possible modificar els fluxos d’energia a la xarxa i el paper dels actors que hi intervenen. Actualment els generadors d’energia poden ser receptors i a l’inrevés. L’usuari, a més de consumir, pot produir energia donant lloc a un nou perfil d’actor en el sistema anomenat “prosumer” (un habitatge amb una teulada de plaques solars i un cotxe elèctric/bateria); un cotxe elèctric en recàrrega pot també rebre o proporcionar energia a la xarxa. També els panells solars poden carregar la bateria del cotxe o una altra bateria, o fins i tot alimentar directament el domicili. El flux d’energia ha de ser doncs, en aquest tipus d’aplicacions, necessàriament bidireccional. Els convertidors fan possible aquest transvasament d’energia en un sentit o en un altre i s’adapten, actuant el propi convertidor o juntament amb d’altres aplicacions, a les necessitats en cada moment (segons franges horàries, pics de demanda...) per donar resposta immediata i eficient.

 Els convertidors poden transformar l’energia elèctrica de corrent continua a alterna, d’alterna a continua, de continua a continua o d’alterna a alterna. Faciliten l’intercanvi d’energia d’una xarxa a una altra per tal de garantir el subministrament en tot moment, i ajuden a gestionar de forma optimitzada i racional la generació, emmagatzemament, transacció i comercialització d’energies de diverses fonts amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.


Projectes Relacionats