Mòduls indústria 4.0 per millorar la gestió de les plantes industrials

Finalitza amb èxit el projecte per la millora del control integrat de plagues a través de l’enginyeria fotònica
juliol 4, 2022
AVINT: estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat superficial òptima
juny 22, 2022
10/12/2021

El Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC UPC) ha col·laborat amb l’empresa LOGI en el desenvolupament d’una sèrie de mòduls per a LogiPlatform, una plataforma híbrida (edge/cloud) d’autointegració per a indústria 4.0 mitjançant un software multiplataforma de gestió modular, per a millorar la gestió de les plantes industrials.El primer dels mòduls desenvolupats s’encarrega de la validació, reconstrucció (si s’han identificat com a invàlids) i reconciliació de les dades recollides pels sensors distribuïts per la planta.

Un segon mòdul permet detectar errors en temps real, pronosticar els futurs i estimar la vida útil d’un determinat equip o component així com el seu interval de confiança a partir de dades històriques de funcionament i de fiabilitat dels components. També incorpora algorismes de manteniment predictiu que permeten programar intervencions abans que es produeixin les fallades o avaries al sistema.

El tercer mòdul permet el diagnòstic de fallades i conèixer la tolerància del sistema a partir de modelitzacions de les dades històriques de funcionament i dels components així com de la seva interconnexió.

El quart avalua el rendiment del sistema a partir de la informació dels sensors disponibles i de les estimacions realitzades mitjançant modelitzacions de les dades. Això pot determinar no només el rendiment nominal sinó també oferir un interval de confiança a partir de la qualitat de les dades disponibles.

El cinquè i últim mòdul permet la creació d’scheduling de la producció i logística considerant diferents indicadors de desenvolupament (costos de producció, de neteja…), els optimitza a curt i mitjà termini, i incorpora algorismes per a la logística, que podran integrar-se amb aplicatius de gestió d’estocs i de planificació d’aprovisionament de primeres matèries.


Projectes Relacionats