Finalitza MOFRICON: Un sistema d’optimització de plantes de generació de fred industrial

Millorar la detecció de gas radó a l’atmosfera i al sòl
febrer 10, 2021
La UPC realitzarà els estudis d’onatge per al projecte de reconstrucció del pont del Petroli de Badalona
febrer 4, 2021
05/02/2021

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha finalitzat la seva col·laboració amb la Corporació Alimentària Guissona en el desenvolupament d’un sistema d’optimització intel·ligent, basat en tècniques de Machine Learning. L'objectiu ha estat el de maximitzar l'eficiència i minimitzar el cost de funcionament de la planta, complint sempre amb els requisits de temperatura de les cambres per a la conservació dels aliments.

La plataforma connecta en xarxa les màquines monitorades, el servei de supervisió remota i gestió d'informació i els usuaris finals de la plataforma. Els algorismes intel·ligents, aplicant tècniques d'anàlisi multivariable basades en intel·ligència artificial, per una banda avaluen el rendiment instantani de la planta de generació de fred, i per altre generen les consignes òptimes d’operació considerant les condicions de funcionament dels equips i les previsions de demanda de fred.Els diferents escenaris de funcionament (canvis de condicions meteorològiques, canvis de càrregues frigorífiques, etc.) condicionen molt el funcionament i rendiment dels equips. La metodologia d’optimització proposada considera tant els estats d’operació estacionaris com les transicions entre diversos punts d'operació. D’aquesta manera es generen recomanacions de configuració òptima dels compressors en tots els escenaris que ha d’afrontar la planta al llarg d’un any.

La metodologia s’ha validat en funcionament en temps real en la planta de refrigeració industrial de Corporació Alimentària Guissona. Els resultats obtinguts amb el sistema d’optimització intel·ligent, comparats amb els de l'estratègia de control clàssica, preveuen uns estalvis de consum d’energia elèctrica de fins al 15% en determinades condicions d’operació.

El projecte ha estat finançat pel Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat 2017 del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació).


Projectes Relacionats