Sistema de monitorització intel·ligent de plantes de fred industrial

Protegir-se millor de les exposicions a baixes radiacions ionitzants en el sector sanitari
abril 12, 2019
Neix Share4Rare, la primera xarxa social que connecta pacients, cuidadors i investigadors de malalties rares de tot el món
abril 2, 2019

La generació de fred industrial és un factor clau per a la conservació dels aliments que comporta un gran consum d'energia. Amb l'augment del cost energètic i el cost associat al producte que suposa, és fonamental optimitzar l'eficiència dels sistemes de generació, així com tenir la capacitat d'anticipar-se a un possible mal funcionament de la instal·lació.El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), en col·laboració amb la Corporació Alimentària Guissona, ha iniciat la seva participació en un projecte que té com a objectiu el desenvolupament d'un sistema de monitorització intel·ligent de plantes de generació de fred industrial, maximitzant l'eficiència i minimitzant el cost de funcionament de la planta.

L'indicador més utilitzat per quantificar el rendiment de les plantes de generació de fred és el Coefficient Of Performance (COP). El valor del COP màxim esperable per a un determinat compressor és proporcionat pel fabricant per a unes condicions determinades de funcionament. No obstant, aquest indicador no és el rendiment real màxim que pot assolir la planta en el seu conjunt, ja que el valor del COP varia amb diferents condicions de treball de la planta.

Per a determinar en cada instant el COP i el seu marge de millora real es modelitzarà la planta de refrigeració industrial. En el cas de no operar amb el COP màxim possible, es diagnosticaran les causes i es facilitaran les consignes d'operació o setpoints que el maximitzin.

Per al desenvolupament del sistema de monitorització intel·ligent s'aplicaran tècniques d'anàlisi i modelatge multivariable, basades en intel·ligència artificial i mineria de dades per al reconeixement dels patrons en les variables analitzades, associades als diferents estats d'operació de la planta. Es pretén modelar no només els estats d'operació estacionaris, sinó també les transicions entre diversos punts d'operació, abordant d'aquesta manera l'optimització energètica situacions diverses d'operació.

Es preveu obtenir dos resultats principals. D'una banda, un Mòdul de bàsic de monitorització, que permetrà determinar la disminució del COP i les seves causes. En segon lloc, un Mòdul d'optimització, complementari a l'anterior, que permetrà determinar les consignes òptimes d'operació de la planta.

En l'actualitat no hi ha al mercat cap sistema de monitorització per a plantes de generació de fred industrial, amb les mateixes prestacions i funcionalitats que el que s'està desenvolupant.

 

SOBRE LA CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA

La Corporació Alimentària Guissona és una empresa catalana amb seu al municipi segarrenc de Guissona (Lleida). La Corporació agrupa les activitats industrials i comercials del sector agroalimentari dins del Grup Alimentari Guissona, que també agrupa altres empreses com la Cooperativa Agropecuària de Guissona, la Caixa Rural, les fundacions Agropecuàries, BonÀrea, Serveis Agropecuària d'Assegurances i Serveis Mèdics Guissona.

 

Projecte finançat pel Programa estatal d'Investigació Desenvolupament i innovació Orientada als Reptes de la Societat 2017 del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació).

Objetiu temàtic del Programa Operatiu (OP): 01 Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.