Sistema de monitoratge intel·ligent de plantes de fred industrial

Protegir-se millor de les exposicions a baixes radiacions ionitzants en el sector sanitari
abril 12, 2019
Neix Share4Rare, la primera xarxa social que connecta pacients, cuidadors i investigadors de malalties rares de tot el món
abril 2, 2019
11/04/2019

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), en col·laboració amb la Corporació Alimentària Guissona, participa en un projecte per desenvolupar un sistema de monitoratge intel·ligent de plantes de generació de fred industrial, amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència i minimitzar el cost de funcionament de la planta.L’indicador més utilitzat per quantificar el rendiment de les plantes de generació de fred és el coeficient de rendiment (COP, segons les sigles de Coefficient Of Performance,). El valor del COP màxim esperable per a un determinat compressor és proporcionat pel fabricant per a unes condicions determinades de funcionament. No obstant això, aquest indicador no és el rendiment real màxim que pot assolir la planta en el seu conjunt, ja que el valor del COP varia segons les condicions de treball de la planta.

Per determinar en cada instant el COP i el marge de millora real, s’ha de modelitzar la planta de refrigeració industrial. En el cas de no operar amb el COP màxim possible, se n’ha de diagnosticar les causes i s’han de facilitar les consignes d’operació, o setpoints, que el maximitzin.

Per desenvolupar el sistema de monitoratge intel·ligent, s’han d’aplicar tècniques d’anàlisi i modelatge multivariable, basades en intel·ligència artificial i mineria de dades per reconèixer els patrons en les variables analitzades, associades als diferents estats de funcionament de la planta. Es pretén modelar no tan sols els estats d’operació estacionaris, sinó també les transicions entre diversos punts d'operació, cosa que permet abordar, d’aquesta manera, l’optimització energètica en situacions diverses d’operació.

Es preveu obtenir dos resultats principals. En primer lloc, un mòdul bàsic de monitoratge, que permetrà determinar la disminució del COP i les causes. En segon lloc, un mòdul d’optimització, complementari a l’anterior, que permetrà determinar les consignes òptimes d'operació de la planta.

Actualment, no hi ha al mercat cap sistema de monitoratge per a plantes de generació de fred industrial, amb les mateixes prestacions i funcionalitats que el que s’està desenvolupant.

El projecte està finançat pel Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat 2017 del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació).Projectes Relacionats