Monitorització intel·ligent de les plantes siderúrgiques de Celsa Group

Monitorització intel·ligent d’una central hidràulica
juny 1, 2018
Plataforma social col·lectiva de sensibilització per a malalties rares pediàtriques
abril 1, 2018
01/06/2018

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), en col·laboració amb IThinkUPC, ha desenvolupat un programa de monitorització intel·ligent de les plantes siderúrgiques de CELSA Group mitjançant el desplegament d’una plataforma IIoT (Internet Industrial de les Coses).

CELSA Group està constituït per vuit grans companyies d’acereria i laminació en diferents països amb un alt grau d'instrumentació, i processos complexos de producció amb registres de milers de variables en diferents ubicacions que suposen un repte per al seu modelatge i anàlisi en temps real. La informació d’aquestes plantes industrials, però, està dispersa en diferents sistemes de control i monitoratge, que no permeten realitzar anàlisis multivariables per a la detecció d'anomalies i identificació d'afectacions amb agilitat.


 

Desenvolupar aquesta capacitat analítica innovadora permet possibilitar l’automatització de tasques de poc valor afegit, millorar l’eficiència dels processos productius mantenint (o inclòs millorant) la qualitat dels productes fabricats, amb el corresponent impacte en l’increment de la productivitat, en la reducció de costos i, en definitiva, en la millora de la competitivitat en els diferents mercats on opera.

En el marc d’aquestes activitats, el Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), en col·laboració amb IThinkUPC va desenvolupar un programa d’Indústria 4.0 sobre la plataforma d’IIoT MIMETIQ de NEXIONA, anomenat Data-Driven Steel 4.0. Aquest programa és capaç de recopilar i centralitzar la informació que es genera en els diferents sistemes de les diferents plantes productives. Així mateix és capaç d’implementar models basats en dades per al diagnòstic i pronòstic d'anomalies en els processos productius en temps real basades en algoritmes d'intel·ligència artificial i determinar les afectacions que generen les possibles anomalies, per facilitar i agilitzar la presa de decisions dels enginyers i supervisors de planta a través d’interfícies de visualització dels resultats dels algoritmes que faciliten la seva interpretació. Per últim, aquest sistema és capaç de desplegar projectes d'analítica avançada amb diferents objectius en el marc d'un procés de millora contínua. El nou sistema, doncs, centralitza, relaciona i integra processos de diferents plantes i entre diferents sistemes d’informació.

El projecte ha combinat el desplegament en quatre plantes productives del grup (dues a Barcelona i dues a Santander) d’aquesta plataforma comú d’IIoT (Industrial Internet of Things), complementada, per a cada àmbit de negoci, amb aplicacions específiques de monitoratge intel·ligent multivariable que resolen problemes concrets identificats pels grups de millora interna en cadascuna d’aquestes plantes.


 

BENEFICI

1. Estructuració, normalització i centralització d'informació dels processos productius de les plantes.

2. Un entorn per a la implementació de projectes d'analítica industrial de manera progressiva dins d'una estratègia de millora contínua.

3. Millora del coneixement del comportament dels processos de cada planta i de la seva influència en processos encadenats (fosa a colada contínua a laminació).

4. Millora i agilització en la presa de decisions gràcies a les visualitzacions en temps real dels resultats dels algoritmes d'anàlisi.

IMPACTE EN L'EMPRESA

Reducció de costos tant per estalvis energètics com per reducció de “scraps”, augment de la qualitat dels productes manufacturats i millora del coneixement del funcionament dels processos productius que permet una optimització d'aquests. Mitigació de problemes en processos encadenats (quan el producte final d'una planta és la matèria primera d'una altra del grup).