N2B2: Un sistema per optimitzar el sistemes de calefacció i refrigeració amb control predictiu

iMAGING, una app per diagnosticar la malària utilitzant intel·ligència artificial
gener 25, 2024
Detectors d’amoníac més fiables i resistents per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció en les granges
gener 16, 2024

19/01/2024

El Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de la UPC, impulsa el projecte N2B2, que desenvolupa una nova tecnologia que permet encendre i apagar la calefacció i l’aire condicionat mitjançant el control predictiu. N2B2 és un dels projectes que rebran un ajut de Barcelona Deep Tech Node per accelerar la seva sortida al mercat tot desenvolupant la seva tecnologia.


La tecnologia N2B2que desenvolupa el Grup de Recerca i Innovació en la Construcció (GRIC) de la UPC, permet encendre i apagar els sistemes de calefacció o refrigeració d’un edifici en el temps òptim mitjançant control predictiu. L'objectiu és que el sistema engegui amb l'anticipació precisa perquè a l'hora consignada l'edifici estigui a la temperatura volguda, evitant així que s'arribi abans i hagi de mantenir la temperatura (gastant energia) i que s'arribi més tard i els ocupants no estiguin confortables. Per aconseguir-ho el sistema s'adaptarà diàriament al balanç particular de temperatures interiors i exteriors. El sistema requereix, doncs, dades històriques del comportament de l’edifici d’un curt període de temps.

Aquesta tecnologia, a diferència d’altres solucions basades en tecnologies BIM o digital twin, no requereix les característiques constructives detallades de tots els elements de l’edifici (per exemple, de l’estructura o les instal·lacions). Això implica que les dades necessàries i el temps de càlcul es redueixen significativament. Tampoc precisa que els gestors d’edificis o el personal de manteniment tinguin coneixements tècnics específics per operar aquest sistema. El N2B2 és una solució tancada i, un cop finalitzat el procés d’aprenentatge del sistema, aquest ja funciona tot sol, tot i que es poden introduir ajustos per augmentar la precisió de les prediccions en funció de l’ús real de l’edifici on s’estigui actuant.

Durant els pròxims mesos està previst que es duguin a terme proves del nou sistema en diferents edificis situats en diverses localitats catalanes.


Accelerant el desenvolupament tecnològic

Barcelona Deep Tech Node és una aliança per impulsar projectes tecnològics i innovadors entre l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, i la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a més de la UPC. Des de la posada en marxa de la iniciativa, un centenar de projectes i spin-offs provinents de les Universitats i centres de recerca han participat d’esdeveniments, fòrums d’inversió o diferents sessions de mentoria.

Els ajuts ‘Proves de Concepte’, de 225.000 euros en total, han estat creats per facilitar als projectes seleccionats el seu accés a finançament, accelerar el desenvolupament tecnològic i escurçar terminis d’arribada al mercat. A més, aquestes ‘Proves de Concepte’ permetran encaminar altres aspectes crucials pels projectes de base científica i tecnològica, com ara la realització d’estudis de mercat, la formalització de patents o la presentació a fòrums d’inversió, entre d’altres.


 
 

Projectes Relacionats