Nou lligant bituminós per a carreteres a partir dels residus dels tancs dels petroliers

GOPHYTOVID: Optimització de l’ús de fitosanitaris a partir de mapes de vigor de la vegetació
gener 11, 2022
Materials compostos per reforçar el formigó dels dipòsits d’aigua
gener 7, 2022

El grup de recerca en Materials de Construcció i Carreteres (MATCAR) ha treballat en el projecte TECMARPOL, amb l’objectiu d’investigar, desenvolupar i definir la composició un nou lligant bituminós per al seu ús en la construcció i reparació de carreteres, a partir de tècniques de recuperació de residus oliosos MARPOL.Els residus MARPOL ( maritim pollution) són els definits al Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, aprovat el 1973, i que fa referència a la prevenció de la contaminació del mitjà marí que produeixen els vaixells, sigui per causa de factors de funcionament o accidentals. Aquests residus estan compostos per aigua i hidrocarburs en una proporció aproximada del 40 al 60 % respectivament, i es generen durant el servei dels vaixells, així com en les operacions de manteniment i neteja, incloses les aigües residuals i els residus diferents dels del carregament.

TECMARPOL ha treballat en el desenvolupament d’una nova formulació de lligant prenent com a base els residus oliosos MARPOL que produeixen els petroliers després de buidar els tancs, prèviament tractats. El tractament consisteix a separar les tres fases dels residus (aigua, hidrocarburs i sòlids). En un segon pas, la fase d’hidrocarburs se sotmet a una destil·lació, de la qual s’obté com a última fracció un producte molt semblant a un betum convencional. Aquest lligant es barreja amb un betum convencional i es crea un nou lligant, que s’ha anomenat TECMARPOL, un producte d’alt valor afegit, sostenible des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambiental, apte per a la fabricació de mescles asfàltiques. Aquestes mescles tenen propietats molt semblants a les mescles convencionals i tenen les mateixes aplicacions en la construcció i rehabilitació de ferms de carreteres, la qual cosa permet estalviar una certa quantitat del betum convencional normalment utilitzat.

El projecte comportarà un important avenç tecnològic, no només per la introducció d’un nou producte derivat de la reutilització dels residus oliosos procedents de vaixells, sinó també pel fet de contribuir de manera notable a reduir l’elevat cost mediambiental que implica la seva gestió.

MATCAR ha participat en les tasques d’assessorament en l’estratègia global del projecte i l’estratègia específica en la fase de disseny de la nova mescla, tant a escala de laboratori com a escala real, amb la construcció de trams experimentals en carreteres de Tarragona, Vilafranca del Penedès i Madrid (Villacastín). En una primera etapa, s’ha estudiat l’efecte del lligant TECMARPOL fabricat amb diferents continguts de lligant procedent dels residus MARPOL en la resistència de la mescla fabricada al laboratori, i en una segona etapa, havent-ne fixat un percentatge òptim, s’han estudiat diferents propietats de les mescles fabricades a escala industrial, així com de les capes asfàltiques construïdes en els trams de prova.

El projecte TECMARPOL ha tingut finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER, mitjançant un pressupost d’1.008.831 euros en un període de dos anys (de juny de 2018 a juny de 2020).


Projectes Relacionats