Nou sistema de rotació omnidireccional

Un convertidor més versàtil per a xarxes intel·ligents
novembre 9, 2018
PaperChain: Un model d’economia circular per a transformar residus de paper en matèries primeres secundàries
octubre 24, 2018
08/11/2018

El Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials (CDEI UPC) ha desenvolupat un nou sistema que proporciona un moviment omnidireccional a partir de rodes convencionals. Una particular configuració mecànica i cinemàtica permet una rotació de 360º, redueix notablement el temps de reposicionament i dóna la màxima flexibilitat per a fer maniobres sense restriccions a un cost inferior a les rodes omnidireccionals existents al mercat.El prototipus dissenyat es pot moure endavant i enrere, de costat, en diagonal i amb rotació independent amb gran precisió. Facilita també la circulació per espais reduïts i amb obstacles. A més té la possibilitat d’integrar la capacitat d’interaccionar amb altres màquines o entorns (plantes industrials, vehicles autònoms) per a gestions logístiques complexes.

Aquesta tecnologia innovadora permet el moviment per qualsevol tipus de terreny sense fer malbé el terra, i no cal adequar-ho prèviament com passa actualment amb les rodes mecanum, esfèriques o especials. Degut a la baixa pressió de contacte roda-terra el moviment es produeix de forma lleugera, sense vibracions, de manera que la càrrega es desplaça de manera segura i fiable.

El sistema és més competitiu en cost respecte a les rodes omnidireccionals degut a la simplicitat del disseny (poques peces i per tant, menor necessitat de manteniment), el baix cost de les rodes tradicionals (les quals, al seu torn, també tenen menor cost de manteniment) i la no necessitat de preparar el terra per a la circulació de la plataforma.

La plataforma no té límits ni en pes ni en volum ja que es tracta d’un sistema modular. Per tant, pot ser aplicat en diferents sectors com ara transports interns amb càrregues mitjanes (entre 500kg i 2Tn) en processos automatitzats de producció industrial o emmagatzematge (càrregues paletitzades amb corrons, estanteries acoblables...), transport de càrregues especials de gran volum o gran pes (10-20Tn) que requereixen d’un vehicle amb elevada maniobrabilitat (motllos d’automòbils, peces d’avió, grans maquinàries, transports especials...), transport de càrregues petites i mitjanes en un entorn compartit amb persones (oficines, hospitals, magatzems o espais públics), transport última milla, robòtica, o aplicacions més específiques com cadires de rodes, joguines, vehicle d’oci o de 4x4, entre d’altres.

El sistema ha estat patentat des de CDEI UPC.


Projectes Relacionats