Un nou material per fabricar aïllants del calçat reutilitzant pneumàtics

STAT-ON, un nou dispositiu que permet monitoritzar els símptomes motors del Parkinson
juny 21, 2019
Un nou sistema de fabricació per a components òptics integrats
maig 26, 2019

29/07/2019

Es calcula que unes 300.000 tones de pneumàtics passen a estar fora d’ús a l’Estat espanyol i a Europa 2.000.000 de tones anuals, de les quals una tercera part va a parar a abocadors il·legals. Es tracta d’un residu de difícil tractament, i que pot trigar uns 1.000 anys en desaparèixer de forma natural. L’enorme volum de pneumàtics en desús ha fet que en els darrers anys s’hagin buscat fórmules per donar-li una segona vida a aquest residu. Productes per a fer paviments, material per a obres públiques o el terra dels parcs infantils són algunes de les sortides que s’han trobat per alleugerir de pneumàtics els abocadors, però la gran majoria va a parar a plantes de valorització energètica, on es minimitza aquest residu a través de la combustió i se n’aprofita l’energia per produir vapor i electricitat.

Un equip d’investigadors de la UPC, juntament amb investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), han trobat una nova aplicació a la goma vulcanitzada procedent dels pneumàtics, la qual, mitjançant un procés senzill i combinant-la amb un polímer, es pot reconvertir en material aïllant per al calçat.L’equip investigador, encapçalat a la UPC per Ramon Mujal Rosas, del centre de recerca Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER UPC), i a la URV per Marc Marín Genescà, del Departament d’Enginyeria Mecànica, ha desenvolupat aquest material després de combinar la goma vulcanitzada procedent dels pneumàtics amb polímers en baixes proporcions. Durant aquesta recerca, que ha publicat la revista Applied Sciences, els investigadors van fer assajos amb diversos polímers en concentracions diferents fins trobar la combinació idònia que permetés desenvolupar un material aïllant per al calçat que complís amb els criteris de conductivitat, elasticitat i resistència a la ruptura aptes per a que puguin complir la seva funció.  El fet d’aportar un 10% dels polímers a la goma vulcanitzada ha permès crear aquest nou producte, que dona els millors resultats quan el polímer utilitzat és l’etilvinilacetat -amb el que es fa la goma EVA.

En la seva recerca, els investigadors també han tingut en compte la sostenibilitat i viabilitat econòmica d’aquest producte. Implementar-lo suposaria un estalvi en el procés de producció de les empreses, ja que permet una reducció de costos perquè s’utilitzaria un percentatge més baix de matèria primera, que substituirà la goma vulcanitzada procedent dels abocadors.

Segons els resultats de la recerca, i fent un càlcul amb les dades del volum de producció de calçat a nivell global, si les empreses productores de calçat al món substituïssin el material actual pel residu pneumàtic triturat —un procés que ja es fa a les plantes de valorització— i afegissin un 10% de goma EVA, es podria aconseguir un estalvi d’uns 20 milions d’euros cada any en la despesa per matèria prima i una reducció d’unes 40.000 tones d’emissions de CO2.Per part de la UPC hi participa a més l’investigador Xavier Salueña Berna, també de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Per part de la URV, també formen part de l’equip  Jordi Garcia Amorós i Lluís Massagués Vidal.

Actualment, es treballa en buscar noves aplicacions utilitzant la mateixa tècnica i, de moment, han obtingut resultats prometedors amb aplicacions com recobriments i safates per a cables.


Projectes Relacionats