Nou sensor no invasiu per la detecció de glucosa a partir de la suor en el cos humà

ATTE: Les TIC aplicades al transport especial
octubre 1, 2018
Estudi i detecció d’àmbits de vulnerabilitat residencial a la ciutat de Barcelona
octubre 1, 2018
01/10/2018

Les tècniques de seguiment convencionals per al control regular de la diabetis fan servir mostres de sang recollides de pacients a través de la punció venosa. Atès que aquests mètodes invasius provoquen reticències entre els pacients, especialment per als nens i les persones grans, en els darrers anys s'han centrat els esforços en la investigació i desenvolupament de sensors de glucosa no invasius. No obstant això, la preparació d’elèctrodes capaços de detectar concentracions de glucosa molt baixes en fluids com la saliva, la suor i les llàgrimes ha estat fins ara un repte enorme.

El grup Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies (IMEM-BRT) ha desenvolupat un sensor no invasiu per a la detecció de glucosa en la sang a partir de les condicions de pH i temperatura de la suor de cos humà.Aquesta nova tecnologia està basada en l’aplicació del plasma de descàrrega de corona per a la fabricació de sensors electroquímics utilitzant plàstics de productes bàsics, que són aïllants i inertes electroquímics, com per exemple el polietilè de baixa densitat (LDPE) o inclús plàstic que prové de plàstics reciclats. Aquests plàstics, que actuen com un mediador molt senzill i barat entre l'enzim i un substrat conductor, són capaços de detectar eficaçment la glucosa en les condicions de pH i temperatura de la suor. El límit de detecció d’aquest dispositius es inferior a 0,02 mM. Val la pena assenyalar que aquest últim valor és totalment compatible amb la concentració de glucosa en la suor, que oscil·la entre 0,06 i 0,11 mM per a pacients sans i de 0,01 a 1 mM en pacients diabètics.

A més, el sensor es capaç de detectar simultàniament altres analits, com per exemple, el lactat i la dopamina. Aquesta multi-funcionalitat fa que sigui molt rellevant com a eina no invasiva per prevenir malalties cardíaques (per exemple en el runners).

Aquesta tecnologia ha estat patentada i s’ha llicenciat a una empresa per a la seva comercialització.


Projectes Relacionats