Nous materials neuromòrfics basats en ciments per a aplicacions en enginyeria civil

CaRo: Capacitats intrínseques per a Robots co-treballadors
juliol 20, 2022
Tecnologia blockchain per impulsar l’economia circular en el sector tèxtil
juliol 7, 2022
14/07/2022

El grup Enginyeria de la Construcció (EC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participa en el projecte NEUROCRETE, l'objectiu del qual és explorar les possibilitats d'introduir els principis del disseny neuromòrfic per a desenvolupar un nou paradigma de materials intel·ligents basats en ciments per a aplicacions d'enginyeria civil.

Un concepte pendent de dur a terme a escala real

En el camp de les infraestructures civils hi ha un gran camí per recórrer perquè puguem parlar d'elles com autènticament intel·ligents. Una de les alternatives més acceptades per a desenvolupar materials cimenticis intel·ligents és la incorporació de fases conductores en aquests materials. Si bé les proves que s'han dut a terme en aquest sentit han proporcionat resultats molt satisfactoris, queda encara pendent la incorporació d'aquests materials a estructures reals, és a dir, a escala real. Es pot dir que el mateix concepte de disseny d'estructures intel·ligents ha evolucionat molt poc en els últims vint anys, que en part pot ser atribuït a l'elevat dels costos i als problemes de durabilitat que poden aparèixer en sensors instal·lats en l'exterior.

NEUROCRETE pretén fer un pas més en la implementació d'intel·ligència en les infraestructures, i introduir un canvi en el paradigma en el disseny de materials i estructures intel·ligents per a superar aquestes les limitacions. Es busca desenvolupar materials i estructures que reprodueixin el funcionament dels sistemes biològics: xarxes de materials i estructures que imitin a les neurones i el cervell.

Objectius específics del projecte NEUROCRETE

El projecte contempla, en primer lloc, explorar l'ús de materials basats en ciments que incorporin materials carbonosos (p. ex. fibra de carboni) a manera de memristores (un component elèctric que combina memòria i resistència) per a imitar el comportament dels sistemes neuronals. Aquest estudi permetrà ajudar al fet que les propietats d'aquests materials se semblin a les dels components individuals del cervell humà.

En segon lloc, s'incorporarà l'ús de la fabricació additiva (3D printing) per a obtenir materials multicapa amb propietats diferenciades. Això permetrà dissenyar nous composites que permetran disposar de propietats no accessibles amb els actuals sistemes de fabricació.

Finalment, s'explorarà l'ús dels nous algoritmes de machine learning en relació amb materials intel·ligents basats en ciments per a aconseguir sistemes nociceptius que actuïn com a sistema central de traducció.

El projecte es va iniciar en 2020, té una durada de quatre anys i compta amb finançament de l'Agència Estatal de Recerca per valor de 157.300 euros.


Projectes relacionats