Nous materials per a la millora de la vida útil de les canonades de recollida de residus sòlids urbans

RideSafeUM
RideSafeUM: un projecte per millorar la seguretat i fomentar l’ús de la micromobilitat
octubre 10, 2022
Proyecto_INDUSAC_CIT_UPC
CIT UPC participa en el projecte INDUSAC per millorar la col·laboració entre empresa i universitat
octubre 5, 2022
10/10/2022
Els grups de recerca Centre d'Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials (CIEFMA), Plàstics i Composites Ecològics (e-PLASCOM) i Innovació en Materials i Enginyeria Molecular (IMEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) —especialistes en estructura i propietats dels acers i aliatges metàl·lics en general, propietats i transformació de plàstics, i protecció contra la corrosió, respectivament—, col·laboren amb l’empresa URD (Urban Refuse Development) en el projecte Automatic Waste Collection (AWC).

Trenta anys de vida útil de les canonades dels sistemes de recollida

L’objectiu és proposar i testejar, mitjançant criteris de selecció i assaigs experimentals, que els materials compleixin amb els requisits necessaris per a la seva utilització en sistemes de recollida pneumàtica de residus. D’aquesta manera s’aconseguirà una millora de la vida útil de les canonades dels sistemes de recollida, habilitant-les per a poder recollir vidre i minimitzant el desgast per abrasió i corrosió. Amb aquest treball de laboratori es pretén garantir una vida útil dels sistemes de 30 anys i augmentar en un 30% la resistència a l’abrasió i la corrosió. Els materials resistents a l’abrasió tenen un gran interès en diversos sectors industrials perquè tenen una capacitat excepcional de tolerar grans càrregues, amb pèrdues o danys insignificants de materials, durant els processos de lliscament, rodament o impacte.

Cas real de fallades i situacions de desgast

Els resultats més rellevants d’un estudi intern de l’empresa Urban Refuse Development (URD), coordinador del projecte, mostren com el desgast abrasiu és el fenomen que ha originat la major part de les fallades registrades (>90%) en plantes de recollida pneumàtica de residus. Aquest fenomen ve propiciat per una varietat de factors que s'han d'abordar per separat, per exemple, l’angle en els canvis de direcció o deformacions en les canonades, siguin causades per soldadures sobreexposades, defectes en el muntatge de la canonada i residus impropis que deposita el mateix usuari. No obstant això, hi ha dos factors que participen en totes les situacions de desgast independentment del component involucrat o de si són trams rectes o canvis de direcció: el contingut en vidre (com impropi) i la velocitat dels residus.

Reptes tecnològics del projecte Automatic Waste Collection

Garantir la fiabilitat i durabilitat dels materials utilitzats per als sistemes de recollida pneumàtica de residus és el repte que el consorci del projecte vol resoldre, així com donar solució als problemes derivats de fallides per desgast, corrosió i trencaments de components dels sistemes de recollida pneumàtica de residus. Durant els darrers anys s’està incrementant la instal·lació d’aquests sistemes automàtics i pneumàtics (AWCS: Automated Waste Collection System, també anomenat AVAC: Automated Vacuum Collection), on les diferents fraccions són recollides per separat i transportades a altes velocitats fins a les plantes de tractament. El gran repte tecnològic és establir els criteris per a l’adequada selecció dels materials i recobriments a utilitzar en les diferents parts d’aquests sistemes de recollida pneumàtica de residus, donades les greus problemàtiques aparegudes en molts dels que ja es troben en funcionament. En alguns casos, han comportat inclús el desmantellament total d'instal·lacions després de pocs anys en servei.

Recerca industrial + Desenvolupament experimental

El projecte Automatic Waste Collection va presentar-se a la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts INNOTEC, de la Direcció General d'Indústria i d'ACCIÓ, per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia. Els centres de recerca de la UPC compten amb un pressupost de 93.110,24 € per a aquest projecte, amb una durada de quatre anys (des de juliol de 2021 fins a juliol de 2024).Projectes Relacionats