Noves tècniques de microencapsulació de fragàncies biodegradables per a detergents per evitar l’alliberament de microplàstics al medi ambient

SAFEPASS: Un sistema constructiu híbrid poliurea-formigó per millorar la seguretat en la conservació d’infraestructures
novembre 29, 2023
BINAFET: Agricultura integrada en edificis i estratègies de modelització per al reaprofitament de l’aire a les ciutats
octubre 24, 2023

28/11/2023

El grup de recerca POLQUITEX de la UPC treballa, junt amb l’empresa CARINSA, en un projecte de recerca i desenvolupament de microcàpsules de fragàncies amb materials polimèrics biodegradables per a la seva aplicació en suavitzants tèxtils, que evita l’alliberament de microplàstics al medi ambient. 


La microencapsulació de fragàncies és una tecnologia amb més de mig segle de recorregut i fa més de quinze anys que s’aplica al sector dels detergents. La seva aplicació, però, no està exempta de problemàtiques associades a la generació de microplàstics, així com d’un marc regulador cada vegada més restrictiu pel que fa a l’ús de materials tòxics i no biodegradables.

En aquest context, per donar resposta a la necessitat d’adaptació ràpida als nous reptes plantejats pel sector en l’ús de microcàpsules i implementar noves tècniques i solucions per a fabricants i usuaris finals, sorgeix el projecte de recerca amb l’empresa CARINSA, en el qual participa el grup de recerca Materials Polimèrics i Química Tèxtil (POLQUITEX), que forma part de l’Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). L’objectiu és trobar nous materials per al recobriment de microcàpsules de fragàncies per ser utilitzades en suavitzants tèxtils, i nous mètodes d’encapsulació més respectuosos amb el medi ambient.

Resultats i impacte

Els mètodes d’encapsulació clàssics han emprat la polimerització in situ per a la generació de resines aminoplàstiques amb l’alliberament de productes tòxics com el formaldehid. Les línies de recerca actuals, però, es troben enfocades en la formació de resines lliures de formaldehid mitjançant la polimerització in situ, la polimerització interfacial (poliurea, poliuretà, poliamida), la coacervació i processos híbrids dels anteriors. El projecte prioritzarà la selecció de materials polimèrics sintètics (PLA, PCL, PBS), i derivats de fonts renovables (midó, cel·lulosa, quitosan) o mescles (midó-PLA, midó PCL), sempre que permetin assolir els objectius establerts. 

L’activitat de recerca permetrà validar, que els materials que formen la paret de la microcàpsula són preferentment biodegradables, que la selecció dels polímers encapsulants i la metodologia d’encapsulació mostra un equilibri en la biodegradació al final de l’ús, i que es compleix amb la normativa vigent sense comprometre l’estabilitat de l’ingredient integrat en el producte final, previ al seu ús.

Les noves microcàpsules que es desenvoluparan en el marc del projecte, estaran preparades per ser estables en una formulació de suavitzant tèxtil i garantir la fixació de les microcàpsules en el teixit durant el procés de rentat domèstic.

Pressupost i finançament

El projecte està dotat d’un pressupost de 33.960 €, gràcies a la concessió d’un ajut per part de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), en el marc d’un programa de subvenció de la Generalitat de Catalunya per a doctorats industrials. Té una durada de tres anys (desembre de 2020 - desembre de 2023).


Projectes Relacionats