Noves tecnologies per al tractament i la reutilització d’aigua residual industrial

Nou procés de fabricació i integració de dispositius optoelectrònics
febrer 13, 2019
Noves tecnologies per edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient
gener 4, 2019
12/02/2019

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) i el centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) lideren ELDE, un projecte que desenvoluparà noves tecnologies per reutilitzar l’aigua industrial en els sectors paperer, químic i adober.El projecte ELDE se centrarà a utilitzar tècniques d’electrodepuració per tractar i reutilitzar les aigües residuals industrials fent servir l’electricitat i generant reactius químics. Aquestes tècniques s’anomenen «electrooxidació in situ» (EOS), «oxidació amb compostos electrogenerats» (OEG), «electrocoagulació» (EC) i «electrodiàlisi» (ED). I és que els efluents dels sectors paperer, químic i adober són difícils de tractar amb els mètodes convencionals a causa de l’alta càrrega orgànica, l’alta salinitat i la presència de compostos orgànics no biodegradables.

Per això, el projecte ELDE seleccionarà els efluents més adequats per als tractaments d’electrodepuració i se centrarà a crear dues plantes pilot basades en aquestes tecnologies, que permeten reduir de manera significativa la contaminació de les aigües. També treballarà per reduir el consum energètic associat a les tecnologies seleccionades. De fet, es desenvoluparà una nova font d’energia renovable d’alta eficiència per reduir el consum energètic associat a tècniques d’electrodepuració. El projecte ELDE avaluarà, també, la possibilitat de reutilitzar els efluents tractats, tot estudiant els impactes dels processos de depuració per a cada sector i determinant-ne la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica.El projecte ELDE (Electrodepuració d’Aigües Residuals Industrials: Viabilitat Tècnica, Ambiental i Econòmica) ha estat cofinançat per la Comunitat RIS3CAT Aigua, impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte, d’una durada de tres anys, disposa d’un pressupost d’1,75 milions d’euros i hi participen, també, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Eurecat-CTM i les pimes Waterlogies, CIM Aigua, Lavola i Pere Valls.Projectes Relacionats