Ampliació de l’observatori submarí OBSEA

Sintetitzador de veu per a pacients amb disàrtria
maig 1, 2017
Control de xarxes acoblades d’AC i DC virtualment síncrones amb generació distribuïda
març 16, 2017
2017

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI UPC) ha treballat en la instal·lació d’una boia de superfície i un sismòmetre de fons marí en el marc del projecte INTMARSIS (Interoperabilitat i instrumentació de plataformes autònomes marines per al monitoratge sísmic).Es tracta d’una ampliació de l’Observatori Submarí OBSEA, amb l’objectiu d’aportar solucions a les necessitats de monitoratge sísmic en el medi marí, detectar terratrèmols i moviments de terra de manera contínua i a temps real. Per fer-ho possible s’hi han integrat diferents tecnologies de mesura i comunicació de dades.

A partir dels resultats obtinguts en aigües someres (el OBSEA està instal·lat a 20m de profunditat), se’n plantejarà l’aplicació en profunditats més grans.

Aquest projecte ha estat finançat pel Ministeri d’Economia i Indústria i Competitivitat.


Projectes Relacionats