Un nou procés industrial que millora la capacitat de la fibra òptica

Els primers drons amb braços robòtics amb capacitat de manipulació
novembre 1, 2019
Infraestructures crítiques més segures
octubre 15, 2019
01/11/2019

En el nostre món de connectivitat creixent, la multiplexació per longitud d’ona és un dels aspectes essencials que ha contribuït a l’auge de les comunicacions per fibra òptica, ja que possibilita augmentar l’ample de banda de les xarxes de fibra en superposar senyals en una sola fibra fins a una capacitat de 25 Tb/s. Aquesta multiplexació requereix dos classes de dispositius essencials: els multiplexors i els demultiplexors, els quals combinen els senyals al punt d’origen i el redistribueixen al punt d’arribada.El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) ha participat en un projecte en el qual s’han generat nous divisors de feix (components que s’utilitzen com a multiplexors i demultiplexors per a superposar senyals en una fibra òptica) utilitzant com a base un material resistent per a l’encapsulament industrial, un polímer (PMMA, etc.). Perquè tingués les propietats adequades d’un divisor de feix, s’hi han dipositat partícules de diferents tipus, metàl·liques i/o fotocròmiques, que s’activen mitjançant l’ús d’una font de llum i en modifiquen l’espectre d’absorció. Això permet seleccionar el canal òptic de transmissió de la informació amb l’avantatge competitiu de tenir un procés de producció més eficient pel que fa a temps i a cost.

La gran innovació d’aquest projecte és el procés de deposició d’aquestes partícules al material «base» per crear les làmines divisòries de feix. En lloc d’utilitzar la deposició per campana de buit, en la qual intervenen elements gasosos que poden provocar una contaminació de la sala blanca on habitualment es porta a terme el procés industrial d’encapsulament, la deposició consisteix a espraiar les nanopartícules, cosa que dona com a resultat un material sòlid i, a la vegada, compatible amb un procés posterior d’encapsulament.

El projecte ha rebut el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del programa RETOS (RTC-2016-5526-8). Altres socis del projecte són Lurederra Centre Tecnològic, TECNAN i SnellOptics, spin-off de CD6 UPC.


Projectes Relacionats