Millors resultats en bastides implantables per a regeneració òssia

Control de xarxes acoblades d’AC i DC virtualment síncrones amb generació distribuïda
març 16, 2017
Nou mètode per previsió de riscos associats a inundacions ràpides
març 1, 2017
01/03/2017

La divisió de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha iniciat la seva participació en el projecte europeu PNano4Bone (Nanovectors engineered for plasma enhanced theranostics in regenerative medicine). L'objectiu del projecte és millorar els resultats associats a l’ús de bastides en medicina regenerativa en teixit ossi aplicables en defectes de tamany crític. L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'uns nous nanovectors que s’incorporaran en bastides de base polimérica i que mitjançant tractaments amb plasma s’espera que afavoreixin l'adhesió, la proliferació i diferenciació de les cèl·lules vives. També es pretén proporcionar les molècules necessàries per a millorar el comportament de la cèl·lula en la bastida, tant a través d'una alliberació controlada de fàrmacs o biomolècules emmagatzemades a l'interior dels nanovectors, com a través d'una producció local d'espècies reactives que permetran programar la funcionalitat de les cèl·lules vives.

En el consorci del projecte hi participen també la Medical University of Lublin (MUL) i la Lublin University of Technology (LUT) de Polònia, el Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) i la Université Catholique de Louvain a Bèlgica. Es tracta d’un projecte de 3 anys i està dotat amb un pressupost de 1.5 milions d’euros.


 

Projectes Relacionats