Producció d’hidrogen amb llum solar

Anàlisi de simulacions moleculars amb visualitzacions 2D i 3D
octubre 1, 2018
Integració de noves metodologies per a la planificació i anàlisi mediambiental de jaciments petrolífers
octubre 1, 2018
01/10/2018

El grup de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN UPC) ha desenvolupat un fotocatalitzador capaç de produir hidrogen amb llum solar a partir d’aigua contaminada. El fotocatalitzador, que conté un semiconductor d’òxid de titani i petits clústers de metalls, ha estat desenvolupat gràcies al projecte de cooperació CMIRA (Single-Atom Catalysts for Hydrogen Photogeneration) juntament amb IRCELYON.Aquesta tecnologia permet obtenir hidrogen de manera renovable amb llum solar i amb un cost baix, ja que el procés té lloc en condicions ambient. La tecnologia s’ha provat a escala pilot utilitzant concentradors solars i se n’ha estudiat l’ús en edificis residencials, on l’hidrogen que es genera es pot barrejar amb el gas natural que alimenta les calderes d’aigua calenta i calefacció amb la finalitat d’estalviar consum de gas natural i rebaixar les emissions atmosfèriques. A més del desenvolupament del fotocatalitzador, el grup NEMEN també ha realitzat el disseny d’un fotoreactor amb microcanals per a aquesta aplicació.


Projectes Relacionats