Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Esfulladora d’espigues de blat de moro
desembre 1, 2014
Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals
desembre 1, 2014
2014

El Centre de Transferència del Calor i Massa (CTTC UPC) coordina el projecte del Programa KIC InnoEnergy sobre sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Thermal Energy Storage-TES) per a energia solar de concentració (Concentrated Solar Power-CSP), amb l’objectiu de reduir els alts costos de capital i de manteniment d’aquests sistemes, desenvolupant eines d’enginyeria d’anàlisi avançades, i proposant solucions òptimes i innovadores.


 

CTTC UPC ha finalitzat la versió beta de dos codis (STES i LTES), dues eines de simulació innovadores que permeten l’anàlisi tèrmica i fluídica detallada de sistemes d’emmagatzematge per calor sensible i latent. Els codis permeten: i)l'anàlisi de simulació avançat amb un temps computacional relativament baix, ii) la simulació d'una àmplia gamma de sistemes d'emmagatzematge (doble tanc, termoclina, etc.) iii) l’anàlisi dels diferents modes d’operació de la planta, iv) el tractament especial dels sistemes d’emmagatzematge per calor latent mitjançant material de canvi de fase encapsulat i v) l'anàlisi econòmica dels acumuladors d’energia per assolir un cost mínim d'inversió i de funcionament. (Credit photo: Gemasolar Central Tower CSP plant).


Projectes Relacionats