Metrologia per a tecnologia avançada amb aplicacions electròniques de pròxima generació

Flexicast: noves tecnologies per millorar el procés de fosa de ferro colat
novembre 1, 2016
Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament per a Almirall
novembre 1, 2016
01/11/2016

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) participa en el projecte ADVENT (Metrology for advanced energy-saving technology in next-generation electronics Applications) que desenvoluparà nous mètodes de mesura de l’energia i dels materials, que permetran el desenvolupament de dispositius electrònics optimitzats de pròxima generació.

La posada en marxa de les telecomunicacions de 5a generació (5G) a Europa per a l'any 2020 i l’augment de l’Internet of Things (IoT) amb 50 mil milions de dispositius connectats augmentaran significativament la demanda d'energia a causa del consum continu de potència dels dispositius electrònics necessaris per lliurar aquestes tecnologies. El desenvolupament de nous dispositius de baixa potència que suportin l'adopció sostenible d'aquestes tecnologies requereixen tècniques de mesura traçables per a la caracterització de materials i components avançats i per a la generació de dades fiables i precises per a sistemes eficients de gestió d'energia.


 

El projecte ADVENT proporcionarà mesures traçables de potència, de pèrdues de potència i caracteritzarà propietats de materials electrònics emergents, per ajudar al desenvolupament de nous materials i components electrònics més eficients. Els resultats permetran que les indústries europees optimitzin dispositius i sistemes dissenyats per a aplicacions 5G i IOT que requereixin un funcionament d'energia ultra baixa i més eficient.

Es tracta d’un projecte europeu finançat pel European Metrology Research Programme, en el qual hi participen centres metrològics, empreses i universitats de 7 països europeus. El pressupost total del projecte és de 2,5 milions d’euros i finalitzarà en 2020.


Projectes Relacionats