CaRo: Capacitats intrínseques per a Robots co-treballadors

Projecte europeu per flexibilitzar els processos industrials
agost 11, 2022
Nous materials neuromòrfics basats en ciments per a aplicacions en enginyeria civil
juliol 14, 2022
20/07/2022

L'objectiu final de la robotització sol presentar-se com a l'automatització total amb robots intel·ligents i destres totalment autònoms. No obstant això, actualment els robots no han aconseguit encara ni la intel·ligència ni la destresa necessàries per a resoldre algunes tasques quan la incertesa (provinent de diferents fonts) és significativa, o, si poden fer-ho, resulten molt poc eficients.

Col·laboració robot-humà per a major eficiència del treball

En aquest context apareix el concepte de robot co-worker, un robot prou destre i intel·ligent i autònom, destinat a treballar com a col·laborador de l'ésser humà, que és qui té el coneixement i les capacitats necessàries per a buscar solucions i resoldre les tasques en determinades situacions.

El concepte de robot co-worker no és nou i té cada vegada més importància en la robòtica actual, però està lluny d'estar completament resolt en els seus requisits tècnics. Un robot co-worker ha d'estar preparat per a treballar conjuntament amb l'humà, en espais de treball més adaptats a l'humà que al robot, i ha de desembolicar-se de manera que l'eficiència del treball fet conjuntament amb l'humà sigui major que la de tots dos treballant per separat. Això implica que els robots hagin de tenir capacitats específiques (d'intel·ligència i destresa) com per a ser prou autònoms mentre col·laboren amb l'humà.

Recerca en robòtica industrial i de serveis

En aquesta línia, el grup Service and Industrial robotics (SIR) participa en el projecte CaRo, l'objectiu del qual és avançar en el desenvolupament de capacitats intrínseques per a robots co-treballadors amb dos braços, a través d'eines per a dotar als robots de capacitats de manipulació que els facin capaces de:

  • Treballar en entorns humans semiestructurats i fer front a incerteses o variacions en l'estat de l'entorn, així com en el resultat de les accions realitzades.
  • Interactuar amb fluïdesa amb altres robots i amb operadors humans, tractant de dur a terme moviments similars als de l'humà per a facilitar la interacció.
  • Explotar la destresa donada per dues mans mecàniques.


Objectius específics del projecte CaRo, validats amb experimentació real

En el marc del projecte es desenvoluparan eines de processament de la informació per a comprendre l'entorn i la situació actual de la tasca a resoldre. Es desenvoluparan també mètodes dinàmics per a una adaptació flexible i ràpida a la situació de l'entorn i evitar així processos de replanificació. També s'elaboraran estratègies robustes per a la prensió i manipulació bimanual, especialment en la manipulació destra amb dues mans (in-two-hand manipulation). Addicionalment s'explotaran noves tecnologies de comunicacions, com el 5G, per a millorar la comunicació entre l'operador i el robot, entre robots o entre un robot i un sistema informàtic distribuït.

Les solucions proposades seran validades mitjançant un sistema d'experimentació real, incloent-hi un robot bi-braç amb capacitat de manipulació destra que s'utilitzarà com a robot co-treballador.

El projecte es va iniciar en 2021 i finalitzarà el 2025. CaRo ha comptat amb finançament del Pla estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-20 amb un total de 185.000 euros per a la seva execució.Proyectos Relacionados